AddSecure Econen - säästä aikaa ja rahaa

Tarkka kuljettajien työajanseuranta ja tietojen nopea siirto palkanmaksuun tehostaa kuljetusyritysten operatiivista toimintaa ja säästää kustannuksia.

AddSecure Econen -järjestelmä kertoo lakisääteiset ajo- ja lepoajat kuljettajalle ja toimistohenkilökunnalle. Lisäksi se näyttää ajojärjestelijälle ajoneuvojen reaaliaikaiset sijainnit, tallentaa digipiirturitiedot ja mahdollistaa rahtikirjojen skannauksen ajoneuvoissa. Järjestelmä koostuu ajoneuvoihin asennettavista päätelaitteista sekä web-pohjaisesta sovelluksesta. AddSecure Econen voidaan asentaa kaikkiin ajoneuvoihin.

Tehokkaaseen työajan ja kulujen seurantaan

 • Tarkat työaikatiedot palkanmaksuun

 • Reaaliaikainen paikannus

 • Ajoaikalain mukainen ajoajan seuranta

 • Digipiirturitietojen tallennus

 • Ajotavan seuranta

 • Lämpötilaseuranta

AddSecure Econen järjestelmä

Työaikatiedot

Toteutat työajanseurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Myös terminaaleissa ja muissa kiinteissä työpisteissä.

Lämpötila- seuranta

Ajoneuvopäätelaite välittää rahtitilojen reaaliaikaiset lämpötilat kuljettajalle ja toimistoon.

Reaaliaikainen paikannus

Ajojärjestelijä näkee reaaliaikaisesti ajoneuvojen, perävaunujen ja konttien sijainnin ja tilan.

Viestit

Vaivaton kommunikointi tehostaa yrityksen toimintaa ja vähentää soittamisen tarvetta.

Ajo ja lepoajat

Sekä kuljettaja, että ajojärjestelijä näkevät lakisääteisten taukojen, vuorokausi- ja viikkolepojen pituudet työaikalainsäädännön mukaisesti.

Digipiirturi tietojen tallennus

AddSecure Econen hoitaa tietojen kopioinnin ja siirron helposti ja automaattisesti.

Ajotaparaportit

AddSecure Econen järjestelmällä toteutat helposti kuljettajien ajotavan seurannan kannustavasti

Työaikatiedot

 • Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa ja laskutusta.

 • AddSecure Econen koostaa työtunneista TES:sin mukaiset työtuntiraportit.

 • Voidaan käyttää ajoneuvojen lisäksi myös terminaaleissa ja muissa kiinteissä työpisteissä.

 • Työlajit kuten lastaukset, ajot, tauot, kuorman purkamiset, tankkaukset eriteltyinä.

Lämpötilaseuranta

 • Elintarvikeviraston hyväksymä lämpötilan seuranta kylmä- ja lämminkuljetuksiin.

 • Lämpötilatiedot EN12830-standardin vaatimusten mukaisesti.

 • Elintarvikeviraston EN 12830 hyväksyntä.

 • Järjestelmään voidaan syöttää lämpötilan hälytysrajoja.

Reaaliaikainen paikannus

 • Mille autolle voisit ohjata juuri asiakkaalta tulleen kuljetustilauksen?

 • Ajoneuvojen, perävaunujen tai konttien reaaliaikainen sijainti yhdellä vilkaisulla.

 • Tieto siitä mitä ne juuri nyt ovat tekemässä.

 • Paikka- ja tapahtumatietojen tarkastelu takautuvasti.

Viestit

 • Helpota ajojärjestelijän ja ajoneuvojen välistä kommunikointia.

 • Vähennä soittamisen tarvetta.

 • Viestit tallessa sovelluksessa.

 • Ryhmäviestit vaikka koko yrityksen kalustolle samanaikaisesti.

Ajo- ja lepoajat

 • Päätelaite kertoo kuljettajalle lakisääteisten taukojen, vuorokausi- ja viikkolepojen pituudet työaikalainsäädännön mukaisesti.

 • Varoitukset lähestyvästä ajoajan ylityksestä.

 • Näyttää jo tapahtuneet mahdolliset ylitykset.

 • Samat tiedot näkyvät myös ajojärjestelijällä.

 • Helpottaa työvuorojen suunnittelua.

Digipiirturi tietojen tallennus

 • Helpota lakisääteistä toimistotyötä

 • Automaattinen digipiirturien massamuistin kopiointi kolmen kuukauden välein

 • Automaattinen kuljettajakorttien kopiointi kolmen viikon välein

Ajotaparaportit

 • Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa parantaa liikenneturvallisuutta.

 • Vähennä polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

 • Pienenenä ylläpitoon kohdistuvia kustannuksia.

 • Toteuta helposti kuljettajien ajotavan kannustava seuranta.

Varaa esittely!

Koe kuinka helposti voit tehostaa yrityksesi toimintaa AddSecure Econen järjestelmällä

Liittyvät tuotteet

AddSecure Econen on helppokäyttöinen ajoneuvopäätelaite, joka kerää ajoneuvo ja kuljettajakohtaiset tiedot pilvipalvelimelle.

AddSecure Ecoweb Manager on helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä kaikenkokoisille kuljetusyrityksille.

Lisää Lämpötilanseuranta AddSecure Trailerlogger

AddSecure Tacholinkillä toteutat Digipiirturin massamuistin langattoman kopioinnin

AddSecure TrailerLogger on täydellinen työkalu perävaunujen sijainnin ja lämpötilatietojen seuraamiseen AddSecure Ecoweb Manager sovelluksessa.