AddSecure Econen

AddSecure Econen on järjestelmän ajoneuvokohtainen päätelaite

Helppokäyttöinen ajoneuvopäätelaite

AddSecure Econen on helppokäyttöinen ajoneuvopäätelaite, joka kerää ajoneuvo ja kuljettajakohtaiset tiedot pilvipalvelimelle, jossa tiedot ovat yrityksen hallinnon sekä ajojärjestelijän käytettävissä. AddSecure Econen antaa myös kuljettajalle tärkeää reaaliaikaista tietoa mm. ajo- ja lepoajoista sekä henkilökohtaisesta ajotavasta.

Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa

AddSecure Econen  toteuttaa työntekijöiden työajanseurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Järjestelmää voidaan käyttää ajoneuvoissa ja myös terminaaleissa sekä muissa kiinteissä työpisteissä. Laite kerää tiedot, joissa eritellään työlajit kuten lastaukset, ajot, tauot, kuorman purkamiset, tankkaukset sekä muut työt, kuten ajoneuvon pesut tai korjaamokäynnit.

Helppokäyttöinen työaikojen ja tapahtumien seuranta

Ajo- ja lepoaikojen seuranta

AddSecure Econen päätelaite kertoo kuljettajalle lakisääteisten taukojen, vuorokausi- ja viikkolepojen pituudet työaikalainsäädännön mukaisesti. Se varoittaa lähestyvästä ajoajan ylityksestä ja näyttää jo tapahtuneet mahdolliset ylitykset. Samat tiedot näkyvät myös ajojärjestelijällä, joka voi reaaliaikaisesti seurata ajoaikoja ja suunnitella työvuoroja.

Ajo-ja lepoajat reaaliaikaisesti

Viestien välitys

Ajojärjestelijän ja ajoneuvojen välinen helppo kommunikointi tehostaa yrityksen toimintaa ja vähentää soittamisen tarvetta. Tuloksena saadaan tehokkaammat kuljetukset ja turvallisempi työympäristö. AddSecure Econen järjestelmällä mahdollistat kuljettajien ja ajojärjestelijän välisen vaivattoman viestinnän.

Viestit ajoneuvojen ja toimiston välillä

Lämpötilaseuranta

Jos kuormatilat on varustettu lämpötilaseurannalla, AddSecure Econen päätelaite näyttää kuljettajalle reaaliaikaiset lämpötilat ja hälytykset. Tällöin kuljettaja pystyy heti reagoimaan ongelmatilanteissa.

Lämpötilaseuranta

Palautetta ja kannustusta

Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä ja lisäksi ajoneuvojen ylläpitoon kohdistuvat kustannukset pienenevät. AddSecure Econen järjestelmällä toteutat helposti kuljettajien oman henkilökohtaisen ajotavan seurannan kannustavasti!

Kuljettajan reaaliaikainen ajotavan seuranta

Asennus

Päätelaite vaatii toimiakseen erillisen liityntäyksikon, joka kerää ajoneuvokohtaiset tiedot auton tietoväylästä. Asentaminen on nopeaa ja helppoa.

AddSecure Econen liityntäyksikkö

Ominaisuudet

  • Työaikatiedot.

  • Ajotavan seuranta.

  • Reaaliaikaiset ajo- ja lepoajat.

  • Kuljettajien ja ajojärjestelijän välinen viestintä.

  • Kuormatilojen lämpötilaseuranta ja hälytykset.

  • Tankkaukset