AddSecure Ecoweb Manager

AddSecure Ecoweb Manager on jokaisen kuljetusyrityksen toimistosovellus.

Helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä

AddSecure Ecoweb Manager on helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä AddSecure Econen järjestelmän keräämien tietojen tarkasteluun ja viestien välittämiseen. Koska tiedot ovat SQL tietokannassa erillisellä palvelimella, ei käyttö ole paikkasidonnaista ja se mahdollistaa myös useamman käyttäjän samanaikaisen työskentelyn. Asiakasyritys voi luoda käyttäjätilejä eri tasoisilla käyttöoikeuksilla, kuten esimerkiksi omistaja, ajojärjestelijä, asiakas ja kuljettaja.

Tarkat työaikatiedot nopeuttavat palkanlaskentaa

AddSecure Ecoweb Manager toteuttaa työntekijöiden työajanseurannan palkanmaksua ja laskutusta varten. Järjestelmää voidaan käyttää ajoneuvoissa, terminaaleissa ja muissa kiinteissä työpisteissä. AddSecure Econen koostaa työtunneista TES:sin mukaiset työtuntiraportit, jossa eritellään työlajit kuten lastaukset, ajot, tauot, kuorman purkamiset, tankkaukset sekä muut työt, kuten ajoneuvon pesut tai korjaamokäynnit. Myös käyttäjäkohtaisten työlajien räätälöiminen on mahdollista.

Helppokäyttöinen työaikojen seuranta

Ajo- ja lepoaikojen seuranta tukee työvuorojen suunnittelua

AddSecure Econen päätelaite kertoo kuljettajalle lakisääteisten taukojen, vuorokausi- ja viikkolepojen pituudet työaikalainsäädännön mukaisesti. Se varoittaa lähestyvästä ajoajan ylityksestä ja näyttää jo tapahtuneet mahdolliset ylitykset. Samat tiedot näkyvät myös ajojärjestelijällä, joka voi reaaliaikaisesti seurata ajoaikoja ja suunnitella työvuoroja.

Seuraa reaaliaikaisesti kuljettajien ajoaikoja

Ajotavan seuranta kannustaa taloudelliseen ajotapaan

AddSecure Econen järjestelmä tuottaa tarkan auto- ja kuljettajakohtaisen ajotavan sekä kulutuksen seurannan, tallettamalla auto- ja kuljettajatiedot kunkin kuljettajan omalle tilille. Seurannan avulla kuljettajia voidaan yksilökohtaisesti ohjata ja kannustaa taloudellisempaan ajotapaan. AddSecure Ecoweb Manager tarjoaa helposti kuvaajat ja raportit ajoneuvojen käytöstä ja kuljettajien ajotavasta.

Vertaile kuljettajia ja autoja

Reaaliaikainen paikannus tehostaa kuljetusten ohjausta

Mille autolle voisit ohjata juuri asiakkaalta tulleen kuljetustilauksen? AddSecure Ecoweb Manager kertoo ajojärjestelijälle yhdellä vilkaisulla ajoneuvojen, perävaunujen tai konttien reaaliaikaisen sijainnin sekä sen mitä ne ovat juuri sillä hetkellä tekemässä. Paikka- ja tapahtumatiedot tallentuvat tietokantaan, jolloin niitä voidaan tarkastella takautuvasti.

Autot, perävaunut ja lämpötilaseuranta reaaliaikaisesti kartalla

Viestien välitys

Ajojärjestelijän ja ajoneuvojen välinen helppo kommunikointi tehostaa yrityksen toimintaa ja vähentää soittamisen tarvetta. Tuloksena saadaan tehokkaammat kuljetukset ja turvallisempi työympäristö. Viestejä voidaan lähettää AddSecure Ecoweb Managerin tietokannassa olevalle tietylle autolle tai vaikka koko yrityksen kalustolle samanaikaisesti.

Palautetta ja kannustusta

Taloudellinen ja ennakoiva ajotapa parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä ja lisäksi ajoneuvojen ylläpitoon kohdistuvat kustannukset pienenevät. AddSecure Econen järjestelmällä toteutat helposti kuljettajien oman henkilökohtaisen ajotavan seurannan kannustavasti!

Huollot ja korjaukset

AddSecure Ecoweb Managerin pitää kirjaa ajoneuvojen ja perävaunujen huolloista, tehdyistä korjauksista ja lähestyvistä vuosikatsastuksista.

Kustannusseurannan todellinen työkalu

AddSecure Ecoweb Manager on työkalu todellisten kustannusten laskentaan ja palveluiden kannattavaa hinnoitteluun.

Työvuorosuunnittelu

Säästä suunnittelemalla työvuorot todellisen tarpeen mukaisesti. Hallitut työvuorojen sijoittelua, pituutta ja jakautumista koskevat päätökset tehostavat päivittäistä toimintaa ja parantavat tuloksia. AddSecure Ecoweb Manager työvuorosuunnittelumoduuli on helppokäyttöinen pienillekin yrityksille soveltuva kuljettajien ja terminaalityöntekijöiden työvuorosuunnittelun työkalu. Vältä yli- tai alimiehitys, ehkäise tarpeettomat ylityökustannukset sekä lain ja työehtosopimusten rikkomukset ja pidä huolta, että oikealla reitillä on osaava kuljettaja. Voit suunnitella joko kuljettaja- tai reittikohtaisia työvuoroja, ja nopeuttaa suunnittelua tallentamalla niitä vakiotyövuoroiksi. Ohjelma näyttää suunnitellut ja toteutuneet työvuorot aikaleimoineen. Poissolokalenterin avulla et voi varata työvuoroa vuosilomalla, vapaapäivällä, sairaslomalla ja lakisääteisellä vapaalla olevalle työntekijälle.

Työvuorosuunnittelu moduuli

Edut

  • Kaikki tieto aina käytettävissä

  • Reaaliaikainen karttanäkymä

  • Saat faktoihin perustuvaa reaaliaikaista dataa

  • Luo erillaisia käyttäjäprofiileja

  • Web sovellus, jon käyttö ei ole sidottu vain toimistoon

  • Soveltuu kaikenkokoisille yrityksille