AddSecure Asset Pro

Perävaunun paikannus ja lämpötilanvalvonta

AddSecuren Asset Prota käytetään kuorma-autojen ja perävaunujen tavaroiden seurantaan. Se tarjoaa myös lämpötilanvalvonnan. Se on helppo asentaa kuorma-autoon tai perävaunuun, ja laite lähettää sijainnin ja muut keskeiset tiedot Co-Driver Webofficeen, jossa sinulla on pääsy kentältä kerättyihin tietoihin. Asset Prossa on ladattava akku, mikä mahdollistaa tietojen siirtämisen perävaunun ollessa irrotettuna.

Säilytä katkeamaton kylmäketju

Lämpötilan valvontapalvelun avulla varmistat, että kylmäketju pysyy katkeamattomana. Se vaatii vähintään kaksi (2) lämpötila-anturia kuormatilaa kohti:

 1. Tuloilma, mikä lämpötila tuotteille lisätään?
 2. Paluuilma, kuinka paljon tuotteet nostavat tai laskevat lämpötilaa?

Käytä itsenäisiä antureita tai yhdistä lämpötilaloggereihin

 • Yhdistä kuorma-autoon ja käytä olemassa olevia antureita tai AddSecuren langallisia tai langattomia antureita.
 • Käytä jopa kahdeksaa langallista tai langatonta lämpötila-anturia.
 • Asset Pro on yhteensopiva kylmäkuljetusten yleisimpien dataloggereiden kanssa.
 • Käytä jäähdytysyksiköistä saatavia tietoja, kuten lämpötila ja kynnysarvot (kun ne on kytketty suoraan loggeriin)
 • Kuljettaja näkee lämpötilatiedot näytöllä lisäpalvelun “Kuljettajan lämpötilanvalvonta” kautta.

Valvo tuotteiden lämpötilaa reaaliajassa.

 

Anna kuljettajille pääsy lämpötilatietoihin valinnaisen ”Kuljettajan lämpötilanvalvonta” -palvelun kautta.

Helppo asennus

Asennus on helppoa Asset Pro -yksikön ja sen oheislaitteiden pienen koon sekä langattomiin antureihin liittämisen ansiosta. Kun Asset Pro ei ole päällä, se ei lähetä radiosignaaleja eikä sitä näin ollen ole mahdollista havaita. Liikkeelle lähdettäessä se herää lepotilasta ja alkaa lähettää sijainteja. Tämä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää varastettujen perävaunujen jäljittämiseen tehokkaasti.

Kokoonpano

Asset Pro toimitetaan oletuksena vakiokokoonpanolla, joka optimoi akun käytön ja samalla reitin tarkkuuden. Siksi käyttäytyminen vaihtelee sen mukaan, oletko liikkeessä vai paikallaan tai onko se kytketty virtalähteeseen vai ei.

SYTYTYS ON PÄÄLLÄ (Virta)

Kun sytytysvirta on kytketty päälle, Asset Pro lähettää sijainnin 2 minuutin välein ja jokaisessa merkittävässä käännöksessä ajon aikana. Paikallaan oltaessa se lähettää sijainnin 10 minuutin välein. Kun ajoneuvo on seissyt paikallaan 90 sekuntia, se kirjataan pysähdykseksi. Kun on ajettu vähintään 10 km/h nopeudella vähintään 10 sekunnin ajan, tapahtuma kirjataan liikkeellelähdöksi.

SYTYTYS EI OLE PÄÄLLÄ (Ei virtaa)

Kun akkuun ei syötetä virtaa, Vehco Asset Pro lähettää sijainnin 6 tunnin välein. Tällä asetuksella akku kestää 4 viikkoa.

Edut

 • Kompakti yksikkö, joka on nopea ja helppo asentaa

 • Sijainnit ja lämpötilatiedot esitetään ajoneuvojen kanssa samassa kartassa (Co-Driver Weboffice)

 • Liitäntä markkinoiden yleisimpiin kylmäkuljetusyksiköiden dataloggereihin

 • Kerää kilometritietoja GPS-sijaintien perusteella

 • Voidaan käyttää varastettujen perävaunujen paikantamiseen