Home / Kuljetus ja logistiikka / TachoToWeb

TachoToWeb: Digitaalisten ajopiirtureiden tiedostojen arkistointi ja analysointi

Säilytä ajopiirturitiedostosi suojatussa ympäristössä ja käytä ammattimaisia ​​analyysityökaluja.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää, että kuljetusalan yritykset säilyttävät ajopiirturitietoja vähintään 12 kuukauden ajan ja tarkastavat kuljettajien ajoaikaa säätelevien määräysten noudattamisen. Näitä tietoja on säilytettävä turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä, jotta voidaan osoittaa lainsäädännön noudattaminen.
TachoToWeb auttaa yrityksiä noudattamaan seuraavia asetuksia:

  • Kuljettajien työajasta annettu asetus (EY) N:o 561/2006
  • Tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista annettu asetus (EU) N:o 165/2014

TachoToWeb on helppokäyttöinen ja turvallinen alusta, jolla voi säilyttää ja analysoida sekä kuljettajilta että ajoneuvotiedoista saatuja digipiirturitiedostoja. Digipiirturin etälatauspalvelun automaattisesti tallentamia tiedostoja voi tarkastella helppokäyttöisessä verkkoportaalissa, yhdessä muiden ajoneuvo- ja kuljettajatietojen kanssa.

TachToWeb tarjoaa useita etuja

Vaivaton tietojen tallennus

Digitaalisten ajopiirturitietojen helppo tallennus turvallisessa ympäristössä

Pedagoginen työkalu seurantaan ja analysointiin

Viivästymisen, latausten myöhästymisen tai puuttuvien tietojen helppo seuranta ja analysointi

Automaattinen rikkomusten valvonta

Rikkomusten ja niistä aiheutuneiden kustannusten automaattinen valvonta – kaikkia tietoja verrataan nykyisiin ajo- ja lepoaikamääräyksiin

Tietoja rikkomuksista

Tiedon saaminen rikkomukseen syyllistyneestä kuljettajasta

Raporttien tilaaminen

Raporttien tilaaminen ja niiden helppo jakaminen kenelle tahansa käyttäjälle yrityksessä

Ajokortti, jossa on poikkeamia jne.

Yhden tai usean kuljettajakirjeen luominen ja toimintojen vahvistaminen yhdellä napsautuksella

TachoToWeb tarjoaa ominaisuuksia, jotka helpottavat ajopiirturitiedostojen käsittelyä ja analysointia

Automaattinen aikataulutus

Automaattinen kuljettajan ja ajoneuvon digipiirturitiedostojen lataus.

Turvallinen tietojen tallennus

Turvallinen vaihtoehto digipiirturitietojen lakisääteisten säilytysvelvoitteiden täyttämiseen.

Kaikki toiminnot on helppo seurata

Kaikki ajoneuvo- ja kuljettajatoiminnot ovat helposti analysoitavissa.

Manuaalinen lataus on tuettu

Tukee useita kortinlukijoita ja telematiikkaratkaisuja.

Monen kortin lukija

Kaikki tiedot voidaan viedä järjestelmästä, jolloin ne ovat saatavilla tarkastuksia varten.

Tiedostojen sujuva vienti tarkastuksen aikana

Kaikki tiedot voidaan viedä, ja ne ovat saatavilla tarkastuksia varten.

Lataa tuotelehtemme

Tutustu TachoToWebiin! Lataa tuotelehtemme saadaksesi lisätietoja ajopiirturien ja kuljettajakorttien tiedostojen tallentamisesta ja analysoinnista.

Lataa tuoteseloste

Lue lisää muista ratkaisuistamme

AddSecuren ajoneuvokamerajärjestelmä auttaa sinua vähentämään riskejä ennakoivasti.

Perävaunun paikannus ja lämpötilanvalvonta

Tee tehokasta yhteistyötä kuljettajien kanssa helppokäyttöisen toimistosovelluksen avulla.