Kaupan ala

AddSecure tarjoaa kaupan alalle älykkäitä talo- ja turvateknisiä ratkaisuja. Tarjoamiemme yhteyksien avulla voidaan tietoturvallisesti ja kustannustehokkaasti monitoroida esimerkiksi pullonpalautusautomaatteja sekä energia- ja kylmälaiteratkaisuja.

Tutustu kaupan alalle soveltuviin talo- ja turvateknisiin ratkaisuihimme

Talo- ja turvatekniset ratkaisumme tarjoavat paljon mahdollisuuksia kaupan alalle. Ratkaisujemme avulla on mahdollista lisätä tietoturvallisuutta, parantaa kustannustehokkuutta sekä luoda lisää joustavuutta.

Esimerkkejä talo- ja turvateknisistä ratkaisuista kaupan alalla

Kaupan alan etä- ja hälytysyhteydet

Tarjoamme erilaisia etäyhteyksiä kulunvalvontaan, rakennusautomaatioihin sekä kameravalvontaan. Lisäksi tarjoamme erilaisia hälytysyhteyksiä, kuten lakisääteisiä paloilmoittimien hätäkeskusyhteyksiä sekä rikosilmoittimien vaatimia vartiointiliikeyhteyksiä.

Kylmälaiteratkaisujen yhteydet

Tarjoamme yhteydet kylmälaiteratkaisuille, jotka mahdollistavat optimaalisen laitetoiminnan kaikissa tilanteissa sekä erilaiset energiansäästömahdollisuudet.

Energiaratkaisujen yhteydet

Tarjoamme yhteydet energiamittaukselle sekä erilaisille energiatehokkuusratkaisuille, kuten aurinko- ja tuulivoimaloille.

Pullonpalautusautomaattien yhteydet

Tarjoamme pullonpalautusautomaateille soveltuvia etäyhteyksiä, joiden avulla voidaan varmistaa automaattien toiminnan ylläpito ja mahdollistaa nopea reagointi vikatilanteissa. Etäyhteyden avulla on mahdollista välttää ylimääräisiä, turhia käyntejä kohteessa.

Tekoälypohjainen kameravalvonta

Tekoälypohjaisilla kameraratkaisuilla voidaan monitoroida esimerkiksi kassajonoja, jolloin voidaan tarpeen tullen ohjata lisää henkilökuntaa paikan päälle.

Älykkäiden talo- ja turvateknisten ratkaisujen edut kaupan alalle

Lisää tietoturvallisuutta

Kahdennetut linjavalvotut yhteydet varmistavat turvallisen tiedonsiirron jokaisessa tilanteessa.

Parempaa kustannustehokkuutta

Yhdistämällä eri talo- ja turvatekniset järjestelmät sekä niihin liittyvät toimijat turvalliselle palvelualustalle voidaan säästää merkittävästi kustannuksissa.

Enemmän joustavuutta

Talo- ja turvatekniset ratkaisumme ovat muutosjoustavia ja erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin skaalautuvia.

Teknologian käyttöönotto ikäihmisellä
Älykkäät talo- ja turvatekniset ratkaisut

Haluatko kuulla lisää talo- ja turvateknisistä ratkaisuistamme? Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä

           Tutustu kaupan alalle suunnattuihin ratkaisuihimme

AddSecure Alerta yhdistää kiinteistön hallinnan eri toimijoiden järjestelmät yhdelle palvelualustalle. Kokonaisuutta voidaan hallita ja kehittää yhden käyttöliittymän kautta.

AddSecuren hälytyksensiirtopalvelut varmistavat luotettavasti ja turvallisesti hälytyksen siirtymisen hätäkeskuslaitokseen.

Valvomopalvelut ovat AddSecuren tuottama ja ylläpitämä palvelukokonaisuus, joka soveltuu mm. hyvinvointialueiden alueellisille pelastuslaitoksille,

AddSecure Alerta videovalvontapalvelun avulla voidaan erilaisten kameravalvontaratkaisujen tuottamat kuvat yhdistää yhteen paikkaan. Tällöin myös katseluoikeuksien hallinta sekä tallenteiden katsominen onnistuu yhdestä paikasta.