IoT-teknologian käyttö arjessa

IoT-teknologia mullistaa maailman ja yhteiskunnan toiminnan, ja sen käyttö on kasvussa. Teknologiaa integroidaan jatkuvasti arkielämän prosessien automatisointiin ja tehostamiseen sekä isoissa että pienissä asioissa. IoT (Internet of Things) eli esineiden internet on tietoja keräävien ja keskenään kommunikoivien interaktiivisten laitteiden, ohjelmistojen ja antureiden verkko. Näillä langattomilla laitteilla ja verkoilla on ennennäkemätön vaikutus kaikkeen, kuten liikennejärjestelmiin ja terveydenhuoltoon.

IoT:n kehitys merkitsee tärkeää muutosta teknologian kehityksessä, ja sitä pidetään usein seuraavan teollisen vallankumouksen, Teollisuus 4.0:n, esiasteena. Tämä johtuu siitä, että teknologia mahdollistaa älykkäämpiä laitteita, parempaa viestintää ja enemmän automaatiota.

Teknologia vaikuttaa tärkeisiin projekteihin ja muokkaa ”älykkäiden kaupunkien” ja kriittisten infrastruktuurien kehittämistä. Lisäksi se on jo usein käytössä arkielämässämme, kuten älykaiuttimissa ja edistyksellisissä turvajärjestelmissä.

Tässä kolme esimerkkiä IoT-teknologiasta, joka on jo olennainen osa arkea:

IoT toimistossa

Suurten toimistorakennusten käytöstä tulee nopeasti vaativaa ja kallista, sillä suuri määrä ihmisiä tulee sisään ja menee ulos päivittäin – kaikkien tilojen on toimittava sen mukaan. Suurissa kiinteistöyhtiöissä ymmärrettiinkin jo varhain, miten IoT-teknologia voi tehostaa rakennusten toimintaa ja pitää kustannukset alhaisina.

Yhtenä esimerkkinä suuret rakennukset, joista vain osa on käytössä samanaikaisesti. Jos käytettävissä on vain yksi toimintakytkin koko rakennuksen ilmanvaihdolle ja valaistukselle, kulut voivat nopeasti kasvaa ja energiaa voi mennä paljon hukkaan. Jos nämä toiminnot sen sijaan määräytyvät rakennuksen käytön mukaan, käyttökustannukset ja energiankulutus vähenevät ja hiilijalanjälki pienenee.

Yleinen tapa toteuttaa tämä on kulunvalvontajärjestelmien käyttö. Ne ilmaisevat, milloin rakennuksen eri osat ovat käytössä. Valaistus, lämmitys, ilmanvaihto ja vastaavat toiminnot voidaan aktivoida automaattisesti käytön mukaan. IoT-teknologian avulla voidaan myös kirjata, missä määrin rakennuksen eri osia käytetään, jotta toimintoja ja rutiineja voidaan säätää vastaavasti. Näin voidaan laatia suunnitelmat siivousta ja yleistä kunnossapitoa varten.

IoT terveydenhuollossa

Terveydenhuoltoalalla IoT-laitteita on jo pitkään käytetty tukemaan terveydenhuollon ammattilaisten hoitopalveluja, kuten potilaiden ja lääkintälaitteiden etävalvontaa. Viime aikoina olemme kuitenkin nähneet myös uusia innovatiivisia tapoja, joilla teknologia auttaa potilaita.

Siitä on hyvä esimerkki norjalainen yritys No Isolation. Yrityksen tavoitteena on vähentää sosiaalista eristäytymistä ja yksinäisyyttä ”kuuman teknologian” avulla. No Isolationin AVI-roboteissa käytetään IoT-teknologiaa sen varmistamiseksi, että pitkäaikaissairaat lapset voivat yhä osallistua sekä opetukseen että sosiaaliseen elämään koulussa. AV1-robotilla on paikka luokassa, mikä auttaa sairasta lasta näkemään, kuulemaan ja olemaan vuorovaikutuksessa luokan tapahtumien kanssa kotoa tai sairaalasta käsin. Suojatun sovelluksen kautta lapsi voi kommunikoida luokkatovereiden kanssa tai ilmoittaa, jos haluaa vastata kysymykseen.

Tällä tavalla IoT-teknologian on osoitettu parantavan maailmasta eristyksissä olevien ihmisten elämänlaatua. Ratkaisut auttavat lapsia pitämään yhteyttä ystäviinsä ja säilyttämään tietyn normaaliuden tason, kun he eivät voi olla paikalla koulussa.

IoT maataloudessa

Maataloudesta on tullut vuosien varrella yhä haastavampaa, koska kasvava väestö lisää elintarvikkeiden kysyntää ja sääolosuhteet ovat nykyään entistä arvaamattomampia ja rajumpia. Teknologian avulla viljelijät voivat kuitenkin saada tarkkoja tietoja ja analyysejä kasvuolosuhteista, mikä lisää sadon onnistumisen mahdollisuuksia.

Maatilat koostuvat usein suurista avoimista alueista, joilla on paljon kallista omaisuutta hajautettuna. Sen vuoksi mahdollisuus valvoa karjaa, koneita ja muita laitteita merkitsee myös sitä, että viljelijät voivat turvata toimeentulonsa. Lisäksi IoT-laitteet ja -sovellukset voivat auttaa viljelijöitä tekemään parempia, tietoon perustuvia päätöksiä kasvukauden aikana.

Älylaitteet voivat esimerkiksi antaa tärkeää tietoa maaperän tai sadon tilasta. Automaattisten ilmoitusten avulla viljelijät saavat ennakkotiedon mahdollisista ongelmista. Maaperän lukemat helpottavat myös ympäristötietoisten valintojen tekemistä lannoitteiden ja veden käytön osalta.

 IoT tulevaisuudessa

IoT-ratkaisujen käyttö yhteiskunnassa ja arjessa epäilemättä lisääntyy entisestään. Markkinat ja kysyntä kasvavat, kun tällaisten ratkaisujen hyödyt löydetään. Tällä voi olla merkittävä myönteinen vaikutus terveydenhuoltoon, onnettomuuksien ehkäisyyn, yhteiskunnan organisointiin ja tuottavuuden lisäämiseen.

Me AddSecurella kehitämme ratkaisuja älylaitteisiin, jotka viestivät, keräävät ja välittävät tietoa. Näin autamme tekemään maailmasta turvallisemman ja älykkäämmän paikan.

Onko sinulla kysyttävää IoT:stä?

Ota yhteyttä

IoT-sanakirja – opi esineiden internetin tärkeimmät termit ja lyhenteet

Haluatko oppia IoT:n tärkeimmät termit ja lyhenteet? Lataa Esineiden internet -sanakirja, ja pysyt ajan tasalla esineiden internetistä!

Lataa nyt!