Älykäs kiinteistö avaa uusia ovia puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle

Toimitilojen hallinnassa ja valvonnassa kohtaamme monia haasteita, kuten tietoturvan puutteita, korkeita kustannuksia ja kilpailuttamislukkoja. Erityisesti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla ilmenee myös resurssien riittämättömyyttä ja turvallisuusongelmia. Älykkäällä kiinteistöllä, jossa hyödynnetään IoT-teknologiaa, voimme kuitenkin myötävaikuttaa näiden haasteiden ratkeamiseen.

Älykäs kiinteistö tarjoaa useita mahdollisuuksia eri toimialoille.

Arjen haasteet toimitilojen hallinnassa ja valvonnassa

Toimitilojen hallinnassa ja teknisessä valvonnassa kohdataan usein haasteita, jotka vaikuttavat arjen sujuvuuteen. Näitä haasteita ovat muun muassa tietoturvan puutteet, suuret toimitilakustannukset, kilpailuttamislukot, osaoptimointi ja muutostilanteiden hallinta. Tietoturvan näkökulmasta esimerkiksi kamerajärjestelmään tunkeutuminen voi aiheuttaa merkittäviä haittoja liiketoiminnalle. Toimitilakustannukset voivat nousta korkeiksi tiloissa, joissa toiminta ei ole riittävästi optimoitua. Energiankulutus suhteessa toimitilan käyttöön voi olla epätasapainossa. Usein haasteiden juuret liittyvät vahvasti tietoturvallisuuteen, työn optimointiin ja kustannustehokkuuden näkökulmiin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla kohdataan haasteita työn optimoinnissa ja resurssien riittävyydessä. Puhtaustieto Oy:n Marjatta Lausjärvi tuo esiin haasteita toimitiloissa, joissa esiintyy turvallisuuteen liittyviä puutteita tai ilkivaltaa.

– Joissakin toimitiloissa merkittävä ongelma on se, että resurssit eivät aina riitä korjaamaan roskaamisen ja ilkivallan aiheuttamaa kuormitusta. Turvallisuuteen liittyvät puutteet lisäävät kuormitusta entisestään, joten korjaaviin toimenpiteisiin olisi syytä ryhtyä nopeasti, Lausjärvi sanoo.

Älykkäällä kiinteistöllä turvataan liiketoiminnan jatkuminen

Älykkään kiinteistön ensisijainen merkitys on hyvin yksinkertainen, mutta sitäkin merkityksellisempi – liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. ”Älykkäässä kiinteistössä eri toimijoiden ja datalähteiden tiedot yhdistetään ja valjastetaan yhden kokonaisuuden hallintaan”, tiivistää AddSecuren johtaja Timo Halima.

Älykäs kiinteistö perustuu anturiteknologiaan eli IoT:hen. IoT on ollut osa arkeamme jo ennen itse käsitteen keksimistä. Yksinkertaisesti sanottuna IoT lähettää tietoa paikasta A paikkaan B. IoT:tä hyödyntävä älykäs kiinteistö pystyy tarjoamaan monenlaista tietoa, jota voidaan käyttää strategisessa päätöksenteossa ja liiketoiminnan tukena.

– Toimitilojen valvonnalla ja teknisellä hallinnalla tavoitellaan hyviä työolosuhteita sekä energiatehokkuutta rakennusautomaation avulla, samoin kuin turvallisia työskentelyolosuhteita eri turvallisuusjärjestelmien, kuten paloilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmien avulla, tiivistää AddSecuren liiketoiminnan kehittämispäällikkö Jari Kenttä.

Huollon ja kunnossapidon näkökulmasta älykkäät kiinteistöt voivat hyödyntää IoT-laitteita ja antureita, jotka keräävät tietoa laitteiden ja järjestelmien suorituskyvystä. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon ja kunnossapidon toteuttamisen. Esimerkiksi laitteiden vikaantumisesta tai vikailmoituksista voidaan saada automaattisia hälytyksiä, mikä auttaa estämään laitteiden odottamattomia toimintahäiriöitä.

Toimitilojen valvonnalla ja teknisellä hallinnalla tavoitellaan hyviä ja turvallisia työskentelyolosuhteita sekä energiatehokkuutta, tiivistää Kenttä.

IoT:stä helpotusta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan toimijoille älykkään teknologian kehittyminen mahdollistaa entistä toimivammat ja turvallisemmat kiinteistöt ja toimitilat. Olosuhdemittausten yleistymisen myötä esimerkiksi koulujen sisäilman tarkkailuun on kehitetty erilaisia antureita. Lisäksi jatkuvasti kehittyvä kamerateknologia tarjoaa erilaisia ratkaisuja.

– Jos mietimme esimerkiksi kiinteistön huollosta vastaavia henkilöitä, niin kamerateknologialla on mahdollista saada esimerkiksi sellaista dataa, jonka avulla työpäivää olisi huomattavasti helpompi optimoida. Tällöin teknologia esimerkiksi kertoisi milloin ja minkä kiinteistön pihassa on eniten lunta ja mistä työt tulisi aloittaa minäkin päivänä. Työn tekeminen helpottuu ja tehostuu, Kenttä summaa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala tarvitsee apuja alalle, ja minä näen yhtenä ratkaisuna nimenomaan IoT-teknologiat, Lausjärvi tiivistää.

Toimitilojen näkökulmasta IoT mahdollistaa myös reaaliaikaisen seurannan ja valvonnan. Esimerkiksi kiinteistöjen turvajärjestelmiä voidaan liittää IoT-alustaan, jolloin valvontakamerat, ovien lukot ja hälytysjärjestelmät voivat kommunikoida keskenään. Tämä tarjoaa paremman turvallisuuden ja helpottaa vartiointia ja valvontaa.

IoT on monimuotoista ja ratkaisut ovat usein asiakkaiden tarpeista kumpuavia. Yksi asia on kuitenkin varmaa – IoT:n rooli tulevaisuudessa tulee varmasti kasvamaan. Yhä useampi ala tarvitsee tehostusta toimitiloihinsa, ja sitä kautta työn tehokkuuden optimoimista. Myös Lausjärvi on samoilla linjoilla.

– Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala tarvitsee apuja alalle, ja minä näen yhtenä ratkaisuna nimenomaan IoT-teknologiat, Lausjärvi tiivistää.

Tulevaisuudessa IoT:n odotetaan olevan entistä enemmän läsnä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla ja tarjoavan uusia, innovatiivisia ratkaisuja.

 

*AddSecuren johtaja Timo Halima sekä liiketoiminnan kehittämispäällikkö Jari Kenttä olivat kertomassa älykkäästä kiinteistöjen ja toimitilojen hallinnasta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan kehitysfoorumissa 10.5.2023 Sokos Hotel Triplassa. Foorumi kokosi yhteen alan hankinnoista vastaavia henkilöitä sekä muita puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimivia henkilöitä. Ohjelma tarjosi kattavan läpileikkauksen mm. uusimpiin tutkimuksiin, tekniikoihin ja innovaatioihin. Foorumin järjestävänä tahona toimi Puhtaustieto Oy.

 

Mitä ratkaisuja älykäs kiinteistö voisi tarjota sinun toimialallesi? Kysy meiltä lisää!

Ota yhteyttä

Tutustu Alertaan – älykkääseen kiinteistön hallinta- ja valvontajärjestelmään!

Alerta