Hallitse kiinteistöäsi keskitetysti ja saat merkittäviä etuja

Tiedätkö, paljonko kiinteistöjesi teknisissä järjestelmissä on reittejä ulkomaailmaan, ja miten näiden yhteyksien tietoturva on hoidettu? Entä tiedätkö, paljonko maksat kaikista erillisistä yhteyksistä ja kuinka monelle eri palveluntuottajalle?

Alerta mahdollistaa älykkään kiinteistön hallinnan ja etävalvonnan yhden käyttöliittymän kautta.

Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että tarkastelun jälkeen erilaisia yhteyksiä saattaa löytyä kiinteistöstä useita. Erilaiset etäyhteydet eivät helpota turvallista järjestelmien hallittavuutta, pikemminkin päinvastoin. Mutta onneksi hallittavuutta on mahdollista parantaa, ja se tarjoaakin asiakkaalle merkittäviä etuja.

1. Mistä kaikesta kiinteistön hallinta koostuu tänä päivänä?

Nykypäivän kiinteistöissä on turvajärjestelmiä, kulunohjausta, ilmanvaihtoa, lämmitysjärjestelmiä, valaistusta ja kylmälaitteita. Esimerkiksi lämmitystä voidaan säätää automaattisesti, kun kiinteistö on vajaalla käytöllä tai uusille työntekijöille voidaan myöntää kulkuoikeuksia. Kiinteistöön on todennäköisesti asennettu myös järjestelmiä henkilöstön, asiakkaiden ja muiden osapuolten turvallisuuden takaamiseksi. Murto-, palo-, hissi- ja muista teknisistä ratkaisuista on muodostunut laaja kokonaisuus.  Järjestelmillä puolestaan saattaa olla useita yhteyksiä eri palvelun tarjoajille, joka voi aiheuttaa epäselvyyttä vika- tai hälytystilanteissa.

Kiinteistön hallinnasta vastaa yleensä asiakas, palveluoperaattorit sekä palveluntuottajat yhdessä. Esimerkiksi, jos palveluntuottajan tarvitsee tehdä muutoksia ja päivityksiä verkon ylitse tietoturvallisesti, hän tarvitsee tietoturvallisen yhteyden, jossa on vahva autentikointi ja logitus. Järjestelmien pääkäyttäjät puolestaan operoivat järjestelmiä, ja tällöin onkin erityisen tärkeää varmistua, että vain oikeilla henkilöillä on pääsy järjestelmiin.

Jotta edellä mainitut asiat voidaan toteuttaa turvallisesti, on tärkeää, että etäyhteydestä vastaa yksi toimittaja. Tällöin pystytään valvomaan yhteyden käyttöä, vikatilanteita sekä myöntämään ja poistamaan käyttöoikeuksia keskitetysti.

2. Oikealla kiinteistön hallintajärjestelmällä saat apua kustannusten hallintaan

Hallintajärjestelmää valittaessa on myös syytä huomioida sen kyky toimia erilaisten merkkien kanssa. Järjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten videojärjestelmien kilpailuttamisen, tuo suuremman vapauden sekä mahdollisuuden toiminnan optimoimiseen. Toisin sanoen, optimaalisin keskitetty hallintajärjestelmä ei ota kantaa millaisia alijärjestelmiä kiinteistöissä on käytössä. Tällöin järjestelmiä tarvitsee vaihtaa vain, jos ne ovat tulleet käyttöikänsä päähän.

Paras mahdollinen hallintajärjestelmä kykenee siis yhdistämään useita erilaisia järjestelmiä yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa, että käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse opiskella useiden videovalvontajärjestelmien käyttöä, vaan järjestelmät voidaan yhdistää yhden portaalin kautta yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksi yhteys tarjoaa merkittäviä kustannussäästöjä sekä tuo mielenrauhaa. On tärkeää tietää, että oikeat tiedot välittyvät oikealle taholle juuri silloin, kuin niiden täytyykin.

3. Tiedot talteen hallitusti

Kiinteistön hallinnan lisäksi on tärkeää kerätä järjestelmien tuottamaa tietoa talteen päätöksenteon ja toiminnan optimoimisen tueksi. Asiakkaalla saattaa olla tarvetta kyetä todentamaan kylmälaitteiden lämpötilat tietyltä ajanjaksolta tai kiinteistön lämpötilat sekä energian kulutuksen tasot. Kiinteistö- ja turvajärjestelmät ovat merkittäviä hankintoja, joten on tarkoituksenmukaista, että niistä otetaan irti kaikki tarjolla oleva informaatio. Tänä päivänä kiinteistöhallintajärjestelmä kerää tietoa talteen ja tarjoaa käyttäjälle liittymän tiedon läpikäyntiin. Keskittämällä kiinteistön järjestelmien hallinta tietoturvallisesti yhteen hallintaportaaliin, luodaan toimiva 24/7 -kiinteistö, jossa välitetään hälytykset ja viat oikealle palveluntuottajalle. Helppoa, huoletonta ja turvallista kiinteistön hallintaa!

 

Onko sinulla kysyttävää kiinteistön hallinnasta?

Ota yhteyttä

Tutustu Alertaan – älykkääseen kiinteistön hallinta- ja valvontajärjestelmään!

Alerta