Operaattoreiden televerkkojen sulkeminen ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset

Yhteiskunnallisen kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kaupungeistamme tulee älykkäämpiä. Älykkäät kaupungit puolestaan vaativat taakseen esineiden internetiä (IoT:tä) sekä digitalisaatiota.

Digitalisaatio ja yhteiskunta

Digitalisaatio mahdollistaa paremmat elinolosuhteet monille, kilpailukykyiset toimialat sekä kestävän tulevaisuuden. Digitalisoinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää turvallisia ja ajantasaisia ​​viestintäverkkoja. Tästä syystä teleoperaattorit ovat aloittaneet teknologiamuutoksen eli vanhojen teknologioiden, kuten kupari-, 2G- ja 3G-verkkojen, asteittaisen sulkemisen Euroopassa. Suomessa ensin sulkeutuu 3G-verkko, 2G-verkon on määrä sulkeutua mahdollisesti lähivuosina. Muutoksella tehdään tilaa 4G :lle ja 5G:lle. Mutta mikä muuttuu ja kuka muutokseen osallistuu? Yksinkertainen vastaus on, että kaikki.

 

Kuka tekee ja mitä teknologisessa muutoksessa?

3G:n kautta on usein yhdistetty lukuisia asioita ja toimintoja – kaikkea teollisuusjärjestelmistä ja kriittisistä hälytysjärjestelmistä sähkömittareihin, lämpöpumppuihin ja hissien hätäpuhelimiin. Kuntien, alueiden, yritysten ja organisaatioidenjoilla on 3G- verkkoihin perustuvia IoT- ratkaisuja, on suunniteltava muutos ja tehtävä päivitykset. Mutta voidakseen suunnitella ja toteuttaa toimenpiteet, on kaikkien saatava tarpeeksi tietoa teknologisesta muutoksestaJotta siirtyminen ja sopeutuminen uuteen teknologiaan sujuisi tehokkaasti ilman keskeytymisen riskiä tärkeissä yhteiskunnallisissa toiminnoissa, tarvitaan hyvää ennakointia ja laajaa yhteiskunnallista yhteistyötä. Kaikilla 3G- teknologiaa käyttävillä yrityksillä on suuri vastuu tulevaisuuden suhteen – erityisesti useiden kriittisten yhteiskunnallisten toimintojen turvaamisessa.

 

Mitä muutos merkitsee yhteiskunnalle?

Paremmat yhteydet 4G- ja 5G- verkkojen kautta edistävät nopeampaa ja turvallisempaa tiedonsiirtoa, mikä puolestaan ​​mahdollistaa tuotteiden, palvelujen ja toimintojen kehittämisen uudelle tasolle, mikä on edellytys älykkään verkkoyhteiskunnan kehittymiselle. 5G puolestaan mahdollistaa suurten tietomäärien keräämisenLisäämällä analysoitavaa dataa, teollisuus sekä useat eri yhteiskunnan osapuolet voivat vähentää päästöjä.  Myös terveydenhuolto voi automatisoida ja optimoida erilaisia ​​järjestelmiä ja toimintojaSe, minkä 4G on aloittanut, niin 5G parantaa sitä entisestään. Uusi teknologia tarjoaa yhteiskunnalle kestävämpiä ratkaisujaparemmat mahdollisuudet vaikuttaa sekä paremmat olosuhteet pelastaa enemmän ihmishenkiä.

 

Miten kriittinen viestintä tulisi turvata?

Teknologisen muutoksen myötä kommunikaatio kiihtyy ja yhteiskunnallisesti kriittisiä palveluita voidaan optimoida. Vanhojen tietoliikenneverkkojen haittapuolena on se, että niihin kytkeytyvässä hälytysviestinnässä ja kriittisessä viestinnässä piilee useita riskejä. Pelkästään hälytyssektorilla on tuhansia vanhentuneita yksiköitä, joihin verkkojen sulkeminen vaikuttaa. Se koskee kriittisiä hälytyksiä, kuten palo-, hissi-, murto- ja turvahälyttimiä sekä paljon muuta. Tämän vuoksi vanhat hälytysviestintätekniikat ympäri maata tulisi päivittää hyvissä ajoin ennen sulkemista. AddSecure on jo aloittanut vanhenevan tekniikan päivittämisen uuteen. Näin pyrimme varmistamaan palvelun luotettavan ja saumattoman jatkuvuuden jo hyvissä ajoin.

 

Onko sinulla kysyttävää kriittisen viestinnän turvaamisesta?

Ota yhteyttä