Home / Kriittisen viestinnän ja tietojen suojaaminen

Kriittisen viestinnän ja tietojen suojaaminen

Kriittisen IoT-viestinnän ja tietojen suojaaminen on tärkein yhteinen tekijä kaikessa AddSecuren tarjonnassa.

Kriittisen viestinnän ja tietojen suojauksen määritelmämme

Suojatun kriittisen viestinnän ja datan toimittaminen on tärkein yhteinen tekijä kaikessa AddSecuren tarjonnassa. Se on keskeistä asiakkaidemme ihmishenkien ja liiketoiminnan kannalta kriittisille toiminnoille. Se auttaa pelastamaan ihmishenkiä, suojaamaan omaisuutta ja elintärkeitä julkisia palveluita sekä edistämään asiakkaidemme liiketoimintaa.

Määritelmämme mukaan verkottuneen maailman kriittisessä viestinnässä vähintään kaksi laitetta siirtävät keskenään tietoa, joka on erittäin kriittistä joko yrityksen toiminnan, ihmishenkien tai elintärkeiden yhteiskunnallisten toimintojen kannalta. Meille turvallinen kriittinen viestintä tarkoittaa laitteiden välistä luotettavaa ja käytettävissä olevaa yhteyttä, jota ei voida siepata tai häiritä.

Data on itse tieto. Meille tietojen suojaus tarkoittaa sitä, että nämä tiedot pääsevät pisteestä A pisteeseen B ilman sieppausta tai häirintää ja lisäksi sitä, että ne ovat luotettavia ja vain luvallisten osapuolten saatavilla ja että niitä säilytetään ja käytetään yksityisyyden osalta eettisellä tavalla.

Kaikkien IoT-yhteysratkaisujemme mahdollistaja

Me AddSecurella sovellamme esineiden internetiin liittyvää osaamistamme IoT-yhteysalustoihin ja ohjelmistoratkaisuihin perustuvalla Secure Critical Communications -teknologialla. Sen avulla rakennamme eriytettyjä päästä päähän -ratkaisuja, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin eri toimialoilla. Tämä teknologia on kaiken toimintamme perusta, ja se mahdollistaa kaikki älykkäät, turvalliset ja luotettavat IoT-yhteysratkaisumme.

Suojatut IoT-ratkaisumme tuottavat syvällistä asiakasarvoa vastaamalla monimutkaisiin tarpeisiin, tarjoamalla nopeita vasteita tapahtumiin ja parantamalla toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Meillä on yli 450 000 yhteyttä, jotka reititetään IoT-yhteysalustojemme kautta. Alustat käynnistävät yli 700 miljoonaa tapahtumaa päivässä.

Keskitymme asiakkaisiin, joille turvallinen signaalinlähetys tai suojattu tiedonsiirto on tärkeää menestyvän ja kannattavan toiminnan kannalta. Esimerkiksi palo- tai tunkeutumishälytysten signaalit, kalustonhallintajärjestelmien viestintä ja videovalvonnan syötteet kulkevat IoT-yhteysalustoidemme kautta. Se mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron palvelujen toimittamiseksi.

Näin teemme sen

Yhdistämme luotettavia IoT-ratkaisuja tinkimättömiin, turvallisiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Tämä yhdessä laajan kokemuksemme kanssa mahdollistaa kriittisen viestinnän ja datan suojaamisen kaikessa tarjonnassamme.

Tietoa tekniikasta

Secure Critical Communications -tekniikallamme on yhteinen tekninen arkkitehtuurimalli. Tekniikalla hallitaan tapahtumia liitetystä laitteesta, joka lähettää tietoja suojatun yhteyden kautta ohjelmistosovellukseen. Se puolestaan toimittaa tietoja tai ilmoituksia vastaanottajalle, kuten hälytyskeskukselle, joka voi vastata tapahtumaan.

Luomme älykkäitä ja luotettavia esineiden internetin päästä päähän -ratkaisuja yhdistämällä pitkäaikaisiin kumppanuuksiin perustuvien kolmansien osapuolten teknologiaa ja laitteistoja omiin ohjelmistoratkaisuihimme. Päästä päähän -ratkaisuissa on yleensä kolme osaa: laitteisto (integroidulla ohjelmistolla), suojattu viestintä ja tiedonhallinta sekä ohjelmisto. Hankimme laitteiston joko kolmansilta osapuolilta tai kehitämme sen itse eriytettyjen päästä päähän -ratkaisujen tarjoamiseksi.

Tekniikan perusteellinen yhteensovittaminen teleoperaattoreiden kanssa mahdollistaa Euroopan laajuisen yhteyden laitteiden ja ohjelmiston välillä. Yhteys kulkee suojattujen IoT-yhteysalustojemme kautta.

Suojattu viestintä ja tiedonhallinta

Yhdistetyistä laitteista tulevat tiedot tai signaalit siirretään suojatun yhteyden kautta joko langattomasti tai kiinteän linjan kautta (ensisijaisesti Smart Alarms). Langaton suojattu yhteys toimitetaan tietoliikenneverkkojen kautta. Tarjoamme niitä asiakkaillemme ratkaisuihimme pakattuna. Toimitamme saumattomia yleiseurooppalaisia yhteyksiä, mutta tarvittaessa voimme tarjota myös maailmanlaajuisen kattavuuden.

Toimitamme asiakkaille suojatun yhteyden, ja lisäksi varmistamme, että laitteesta vastaanottajalle siirrettävät tiedot ovat täysin suojattuja. Suojatun kriittisen viestinnän ratkaisumme tarjoavat päästä päähän -suojauksen yksityisessä pilvessä (VPN), joka reititetään taustainfrastruktuurimme ja datakeskustemme kautta. Näin varmistamme, että signaalit tai tiedot saapuvat oikealle vastaanottajalle ilman tietovuotoja tai sieppauksia.

Miksi turvallinen IoT-tiedonsiirto ja tietojen suojaus ovat niin tärkeitä?

Suojatut IoT-yhteysratkaisut ovat olennaisen tärkeitä asiakkaidemme elintärkeiden toimintojen ja kriittisen liiketoiminnan kannalta. Ne auttavat pelastamaan ihmishenkiä, suojaamaan omaisuutta ja tärkeitä julkisia palveluja sekä ohjaamaan liiketoimintaa.