Home / Suojattua kriittistä viestintää

Suojattua kriittistä viestintää

Suojatun IoT-viestinnän ja turvallisten tietojen toimittaminen on yhteistä kaikille AddSecuren palveluille.

Secure Critical Communications mahdollistaa kaikki älykkäät ja luotettavat IoT-yhteysratkaisumme

Me AddSecurella sovellamme IoT-osaamistamme IoT-yhteysalustoihin ja ohjelmistoratkaisuihin perustuvalla Secure Critical Communications -teknologialla. Sen avulla rakennamme eriytettyjä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka on räätälöity asiakkaiden tarpeisiin eri toimialoilla. Tämä teknologia on kaiken toimintamme perusta, ja se mahdollistaa kaikki älykkäät, turvalliset ja luotettavat IoT-ratkaisumme.
Suojatut IoT-ratkaisumme tuottavat syvällistä asiakasarvoa vastaamalla monimutkaisiin tarpeisiin, tarjoamalla nopeita vasteita tapahtumiin ja parantamalla toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta. Meillä on yli 450 000 yhteyttä, jotka reititetään IoT-yhteysalustojemme kautta. Alustat käynnistävät yli 700 miljoonaa tapahtumaa päivässä.

Keskitymme asiakkaisiin, joille turvallinen signaalinlähetys tai suojattu tiedonsiirto on tärkeää menestyvän ja kannattavan toiminnan kannalta. Esimerkiksi palo- tai murtohälytysten signaalit, kalustonhallintajärjestelmien viestintä ja videovalvonnan syötteet kulkevat IoT-yhteysalustoidemme kautta. Se mahdollistaa turvallisen tiedonsiirron palvelujen toimittamiseksi.
Suojatut IoT-yhteysratkaisut ovat olennaisen tärkeitä asiakkaidemme elintärkeiden toimintojen ja kriittisen liiketoiminnan kannalta. Ne auttavat pelastamaan ihmishenkiä, suojaamaan omaisuutta ja tärkeitä julkisia palveluja sekä ohjaamaan liiketoimintaa.

IoT-yhteysalusta Link

Yhden IoT-laitteen yhdistäminen ja hallinta internetissä on nykyään melko helppoa. Yritykset kohtaavat kuitenkin yhä enemmän monimutkaisuutta esineiden internetissä liitettävien laitteiden määrän sekä turvallisten ja luotettavien yhteyksien tarpeen kasvaessa. Esineiden internetistä on tullut tärkeä osa liiketoimintaa. Suuren laitemäärän yhdistäminen ja hallinta on mutkikasta ilman oikeita välineitä, ja suojauksen varmistaminen lisää vaativuutta entisestään. Oma AddSecure Link -alustamme (”Link”) tarjoaa suojatun ja helppokäyttöisen IoT-yhteyden selkeän laite- ja yhteyshallinnan kautta.
Link on asiakkaille ja IoT-järjestelmäintegraattoreille tarkoitettu kokonaisvaltainen, luotettava ja joustava mobiili- ja VPN-yhteysratkaisu, jonka avulla voidaan yhdistää suuri määrä laitteita ja hallita niitä suojatulla ja helpolla tavalla. Link tarjoaa kokonaisvaltaisen infrastruktuurin SIM-korttien ja tietoliikenteen hallintaan sekä etäkäytön ja käyttöoikeuksien valvontaan. Yhdistettyjä laitteita hallitaan ja valvotaan verkko- tai sovelluspohjaisen käyttöliittymän kautta. Selkeä käyttöliittymä hyödyntää korkeatasoista automaatiota, joka rajoittaa inhimillisten virheiden riskiä ja lisää siten turvallisuutta eri tilanteissa.

Linkin käyttäjiä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat tehokkaan, turvallisen ja luotettavan tiedonsiirron laitteiden välille ja jotka eivät halua tai voi hallita suojatun tietoliikenteen taustalla olevaa monimutkaista teknologiaa. Viestintä on täysin eristetty muusta internet-liikenteestä ja suljettu luvattomilta käyttäjiltä ja laitteilta. Useita yksityisiä verkkoja voidaan luoda ja hallita kumppanin eri loppuasiakkaiden tai erityyppisten liikenne- ja järjestelmätyyppien erottamiseksi toisistaan.

IoT-ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Kattava, luotettava ja joustava IoT-yhteysratkaisu, jolla voidaan hallita suurta määrää laitteita turvallisesti ja helposti.

Plug-and-play-ratkaisu, jonka käyttö on nopeaa aloittaa.

Ota yhteyttä

Valitse tarpeisiisi sopiva ratkaisu asiantuntijoidemme avulla.

Secure Critical Communications -tekniikka

Secure Critical Communications -tekniikallamme on yhteinen tekninen arkkitehtuurimalli. Tekniikalla hallitaan tapahtumia liitetystä laitteesta, joka lähettää tietoja suojatun yhteyden kautta ohjelmistosovellukseen. Se puolestaan toimittaa tietoja tai ilmoituksia vastaanottajalle, kuten hälytyskeskukselle, joka voi vastata tapahtumaan. Luomme älykkäitä ja luotettavia esineiden internetin ratkaisuja yhdistämällä pitkäaikaisiin kumppanuuksiin perustuvien kolmansien osapuolten teknologiaa ja laitteistoja omiin ohjelmistoratkaisuihimme. Kokonaisvaltaisissa ratkaisuissa on yleensä kolme osaa: laitteisto (integroidulla ohjelmistolla), suojattu viestintä ja tiedonhallinta sekä ohjelmisto. Hankimme laitteiston joko kolmansilta osapuolilta tai kehitämme sen itse eriytettyjen ratkaisujen tarjoamiseksi. Tekniikan perusteellinen yhteensovittaminen teleoperaattoreiden kanssa mahdollistaa Euroopan laajuisen yhteyden laitteiden ja ohjelmiston välillä. Yhteys kulkee AddSecuren suojattujen IoT-yhteysalustojen kautta.

Suojattu viestintä ja tiedonhallinta

Secure Critical Communications -teknologia on teknologia-alustamme kulmakivi ja kaikkien kokonaisvaltaisten ratkaisujemme perusta. Liitetyistä laitteista tulevat tiedot ja signaalit siirretään suojatun yhteyden kautta joko langattomasti tai kiinteän linjan (pääasiassa Smart Alarms) kautta. Langaton suojattu yhteys toimitetaan tietoliikenneverkoissa, joita tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuihin pakattuina. Pitkäaikaiset suhteet ja tekniikan perusteellinen yhteensovittaminen teleoperaattoreiden kanssa mahdollistaa saumattomien Europan laajuisten yhteyksien toimittamisen. Vaikka suurin osa asiakkaistamme on Euroopassa, voimme tarjota tarvittaessa maailmanlaajuisen kattavuuden. Yhteyden toimittamisen lisäksi varmistamme, että laitteesta siirretään tiedot vastaanottajalle täysin suojatusti. Secure Critical Communications -ratkaisumme tarjoavat päästä päähän -suojauksen yksityisessä pilvessä (VPN), joka reititetään taustainfrastruktuurimme ja datakeskuksiemme kautta. Näin signaalit tai tiedot saapuvat oikealle vastaanottajalle ilman tietovuotoa tai sieppausta.

Lue, miten Secure Critical Communications -teknologiamme tehostaa IoT-yhteysratkaisujamme

Toimitamme suojattuja esineiden internetin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka ovat luotettavia, helppoja asentaa ja täysin asiakkaan hallittavissa. Ne auttavat suojaamaan omaisuutta, suojelemaan ihmishenkiä, parantamaan tehokkuutta ja tuottavuutta sekä lisäämään kilpailukykyä. Ratkaisuiden suojaustaso on korkea. Ne toimivat pitkälle tulevaisuuteen ja perustuvat uusimpiin ja parhaiten suojattuihin tekniikoihin.

Suojattu kriittinen viestintä muodostaa pohjan älykkäille ratkaisuillemme. Lue niistä lisää alta.

Smart Alarms tarjoaa turvallisia ja luotettavia hälytyksensiirtoratkaisuja hälytysjärjestelmien ja hälytyskeskusten välille ihmishenkien, kotien, yritysten ja omaisuuden suojaamiseksi. Tarjontaamme kuuluu myös ratkaisut toimitilojen keskitettyyn valvontaan ja…

Smart Care -ratkaisut parantavat kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta. Palveluun sisältyy turvalaitteiden toimitus ja asennus sekä 24/7 päivystävä turvapuhelinkeskus, jossa koulutetut ammattilaisemme ovat valmiina auttamaan.

Smart Rescue tarjoaa innovatiivisia, elämän kannalta kriittisiä ratkaisuja, joiden avulla organisaatiot, kriisiryhmät ja pelastuslaitokset voivat ehkäistä yleisiä ja henkilökohtaisia hätätilanteita ja reagoida niihin nopeasti.

Smart Transport tarjoaa todelliseen dataan perustuvia kaluston- ja liikenteenhallintajärjestelmiä. Niiden avulla kuljetusyritykset voivat optimoida toimintaansa ja alentaa kustannuksiaan.

Suojatun IoT-tiedonsiirron ja turvallisen datan merkitys

Suojatut IoT-yhteysratkaisut ovat olennaisen tärkeitä asiakkaidemme elintärkeiden toimintojen ja kriittisen liiketoiminnan kannalta. Ne auttavat pelastamaan ihmishenkiä, suojaamaan omaisuutta ja tärkeitä julkisia palveluja sekä ohjaamaan liiketoimintaa.

Kohti älykästä kaupunkia tai kuntaa

Mistä kannattaa aloittaa?