Miksi laatu on tärkein tekijä Smart Care -ratkaisuissa

Väestön ikääntyessä lisääntyy myös resurssien ja rahan tarve hoidon tuottamiseksi. Elämme pidempään ja ennusteiden mukaan useampi kuin joka neljäs suomalainen on yli 75-vuotias vuoteen 2030 mennessä.

Tämän takia kuntien on otettava budjetoinnissa ja kilpailutuksessa entistä enemmän huomioon ikäihmiset ja heidän hoitotarpeensa. Yhteiskuntamme kehittyessä muuttuu myös se tapa, jolla kunnat tarjoavat hoitoa, ja monet harkitsevatkin älyteknologian avulla toimivien ratkaisujen käyttöä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat yleisesti tulla kalliiksi, mutta laadukkaiden ratkaisujen valitseminen perinteisten hoivapalveluiden tueksi tuo muutakin kuin rahallista lisäarvoa. Siitä on pitkällä aikavälillä paljon hyötyä senioreille, heidän perheilleen, hoitotyöntekijöille ja kunnille itselleen.

Mahdollisimman hyvän hoidon tarjoaminen on olennaisen tärkeää, jotta ikäihmisten elämänlaatu pysyy hyvänä. Smart Care -ratkaisut auttavat kuntia säästämään rahaa pitkällä aikavälillä auttamalla hoitopalveluja toimimaan tehokkaammin ja antavat ikäihmisille mahdollisuuden asua pidempään kotona. Siten hoidon laadusta ei tarvitse tinkiä kustannusten takia.

 

Laadukkaat hoitoratkaisut auttavat ikäihmisiä pysymään kotona

Smart Care -ratkaisut toimivat ennaltaehkäisevänä ratkaisuna, sillä ikäihmisten ei tarvitse lähteä kodeistaan saadakseen tarvitsemaansa hoitoa. Kun seniorit saavat asua kotona ja elää omatoimisesti mahdollisimman pitkään, heidän itsenäisyytensä ja elämänlaatunsa pysyy hyvänä. Lisäksi tämä voi auttaa kuntia välttämään suurempia kustannuksia, sillä kotona asuvien avustaminen on edullisempaa kuin avustaminen hoitokodissa.

Esimerkiksi Laitilan kunnassa AddSecuren turvapuhelimet tuovat ikäihmisille mielenrauhaa ja ilmoittavat hoivatyöntekijöille, jos heidän asiakkaansa tarvitsevat päivystysapua. AddSecuren turvapuhelinkeskukseen ohjattuihin puheluihin vastataan 24/7, joten jos hoitotyöntekijä tai omainen ei jostain syystä pysty auttamaan senioria, hänelle vastataan taatusti.

Tällainen aukoton järjestelmä on välttämätön, jotta ikäihmiset ja heidän perheensä voivat olla varmoja siitä, että apua on aina saatavilla. Lisäksi monissa hoivakodeissa on havaittu, että kun turvapuhelin on läsnä, ikäihminen haluaa asua kotona pidempään.

“Jo pelkkä turvapuhelin tarkoittaa sitä, että säännöllinen kotihoito voidaan aloittaa myöhemmin, mikä tietysti säästää myös kunnan varoja”. – Mari Pilpola,  Laitilan kunnan kotihoidon johtaja

Koska osa ikäihmisistä tarvitsee apua vain hätätilanteissa eikä vaativaa hoitoa vielä tarvita, turvapuhelimilla voi olla suuri merkitys resurssien kohdentamisessa. Sekä hoitotyöntekijää että hoidettavaa auttavan laadukkaan ratkaisun tarjoaminen vaikuttaa myönteisesti myös muihin kuluihin, jotka kuntien on otettava huomioon budjetoinnissaan.

 

Hyödylliset työkalut henkilöstölle

Smart Care -ratkaisut takaavat henkilöstölle monipuoliset ja luotettavat työkalut parhaan palvelutason tarjoamiseen. Nämä ratkaisut keräävät ja välittävät tärkeää tietoa potilaiden hyvinvoinnista. Tietojen avulla kunnat voivat suunnata rajalliset resurssinsa mielekkääseen, ihmiskontaktiin perustuvaan hoitoon.

Kun kotihoito, ongelmien ehkäisy sekä muut rutiinitehtävät automatisoidaan, ikääntyneiden saatavilla olevan hoidon laatu pysyy edelleen ensisijaisena painopisteenä. Ammattihoitajat kokevat vähemmän stressiä ja painetta, joten he voivat viettää enemmän aikaa jokaisen asiakkaan kanssa. Lisäksi tämä voi tuoda mielenrauhan omaisille, kun he tietävät, että heidän läheistensä saama hoito on tasokasta, joten heiltä itseltään ei vaadita niin paljon apua.

Laadukkaan hoidon tarjoaminen alkaa sen varmistamisella, että henkilöstöllä on keinot huolehtia potilaistaan korkeatasoisesti. Älykkäitä ratkaisuja hyödyntämällä kunnat voivat tehdä paremmin tietoon perustuvia päätöksiä siitä, miten työvoimaa kannattaa jakaa. Nämä ratkaisut voivat kasvattaa henkilöstön luottamusta siihen, että heillä on käytännön välineet työnsä tukena, ja samalla varmistetaan, että ikääntyneiden elämänlaatu pysyy yllä.

AddSecuren osaaminen SmartCare -ratkaisuissa

Vaikka tarjouksia viimeisteltäessä kuntien budjetit voivat olla tiukilla, laadukkaiden hoitoratkaisujen hylkääminen maksaa myöhemmin entistä enemmän. Laadun valitseminen hinnan sijaan varmistaa, että investointi tukee henkilöstöä asianmukaisesti, jotta he voivat tarjota parasta mahdollista hoitoa.

“Laatuun liittyviä asioita ovat esimerkiksi akun kesto, lisälaitteiden valikoima, älykäs ohjelmistoalusta, sähköinen tilausjärjestelmä ja terveydenhuollon koulutetut toimijat”, AddSecuren turvapuhelinpalveluiden palvelupäällikkö Sanna Kemell

 Laitteiden ja teknologian on oltava luotettavia, olipa kyseessä sitten jokapäiväinen tilanne tai hätätapaus. Myös palveluntarjoajan on oltava luotettava, sillä ratkaisun laadulla voi olla todellisia vaikutuksia ihmisiin. AddSecure pysyy ajan tasalla viimeisimmästä tekniikan kehityksestä ja etsii aina parhaat tavat työskennellä kuntien kanssa niin, että niillä on uusimmat ratkaisut saatavillaan.

Vuosien IoT-teknologiakokemuksen ja -tietämyksen ansiosta AddSecure varmistaa, että loppukäyttäjän ja kunnan tarpeet täyttyvät. Erilaisista Smart Care -ratkaisuista valmistetut tietoturva- ja palveluvaihtoehdot rakentuvat asiakkaan tarpeiden ja budjetin ympärille. Työskenteleminen tällä tavalla kuntien kanssa tarkoittaa, että hoidon laatua ei tarvitse uhrata kustannusten vuoksi.

 

Varmistaaksemme, että kunnat ovat selvillä siitä, mitä Smart Caren ratkaisuja AddSecurelta on saatavana, olemme luoneet maksuttoman osto-oppaan, jonka voi ladata täältä: https://www.addsecure.fi/alykkaiden-turvapuhelinpalveluiden-opas-kunnille/