Home / Tietoa meistä / Tietosuoja / Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Maaliskuu 2022

AddSecuren tietosuojakäytäntö

Tämä asiakirja on AddSecuren tietosuojakäytännön suomennos. Ristiriitatilanteissa AddSecuren tietosuojakäytännön englanninkielinen versio on etusijalla.

AddSecure Group AB, rek.nro 559210-7402, tai AddSecure Group AB:n tytäryhtiö, johon sinulla on asiakassuhde, on rekisterinpitäjä henkilötietojesi osalta.

Kunnioitamme ja suojelemme yksityisyyttäsi. Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun käsittelemme henkilötietojasi. Kaikki henkilötiedot käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) (”GDPR”) ja muut sovellettavat kansalliset tietosuojalait.

Tässä tietosuojakäytännössä (”Tietosuojakäytäntö”) kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään AddSecurella.

1.   Yleistä

Jotta voimme toimittaa tuotteitamme ja palveluitamme sinulle asiakkaana ja käyttäjänä, meidän on käsiteltävä tiettyjä henkilötietojasi. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan jälleenmyyjiemme, kumppaneidemme, asiakkaidemme ja/tai palvelujemme käyttäjien, uutiskirjeidemme tilaajien ja verkkosivujemme käyttäjien henkilötietojen käsittelyä.

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan AddSecure Group AB:hen ja soveltuvin osin sen tytäryhtiöihin, jotka on lueteltu osoitteessa addsecure.com/about-us/data-protection/

(jäljempänä yhteisesti ”AddSecure”).

2.   Vastuu henkilötiedoista

AddSecuren ollessa henkilötietojesi rekisterinpitäjä AddSecure vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Yhteystietomme ovat tämän tietosuojakäytännön lopussa (katso kohta 12 Yhteystiedot).

3.   Henkilötietojen käsittely

AddSecure käsittelee henkilötietojasi voidakseen toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita parhaalla mahdollisella tavalla. Sen vuoksi käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Hallinnolliset tehtävät ja sopimusten täytäntöönpano sekä oikeudellisten etujemme säilyttäminen
 • Markkinointi ja uutiskirjetilaukset (mukaan lukien räätälöidyt suorat sähköpostit)
 • Tuotekehitys, palvelukehitys ja liiketoiminnan yleinen kehitys
 • Yrityshankintoihin ja yritysten uudelleenjärjestelyihin liittyvä hallinto
 • AddSecure Smart Care Oy:n turvapuhelinpalvelujen toimittaminen

Lähettämäsi tiedot, jotka liittyvät työpaikkasivujemme työhakemuksiin, kirjataan erikseen rekrytointijärjestelmäämme. Tarkempia tietoja siitä, miten AddSecure käsittelee ja tallentaa rekrytointitietoja ja siitä, minkätyyppisiä tietoja AddSecure käsittelee, on tässä erillisessä Tietosuojakäytännössä.

Emme koskaan tietoisesti kerää ja käsittele mihinkään erityisiin luokkiin kuuluvia henkilötietoja (eli esimerkiksi rotuun tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnolliseen tai filosofiseen vakaumukseen, ammattiliiton jäsenyyteen tai luonnollisen henkilön seksielämään tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja).

Poikkeuksena AddSecure Smart Care Oy käsittelee turvapuhelinpalveluidensa yhteydessä terveyteen liittyviä henkilötietoja ja muita tietoja. Tällainen käsittely tapahtuu ainoastaan sovellettavan lain mukaisesti ja siinä määrin kuin on tarpeen palvelujen organisoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan turvaamiseksi.

Käsittelemme alle 16-vuotiaiden henkilötietoja vain, jos he ovat asiakassuhteessa meihin. Näissä tapauksissa henkilötietojen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota, ja pyydämme alaikäisen huoltajan tai laillisen edustajan suostumuksen ennen tietojen käsittelyä.

Seuraavissa taulukoissa on lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Niissä esimerkiksi kerrotaan, miksi käytämme henkilötietojasi, mitä henkilötietoja säilytämme ja kuinka kauan säilytämme niitä.

Sopimuksen täyttäminen

Tarkoitus:
Hallinnolliset tehtävät ja sopimusten täytäntöönpano sekä oikeudellisten etujemme säilyttäminen.
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja muut maksutiedot.
Kirjautumistiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
Sähköiset lokitiedostot, jotka sisältävät esimerkiksi tietoja hälytysalustoillemme ja muihin järjestelmiin suuntautuvasta mobiilidataliikenteestä tai muusta tietoliikenteestä.
Äänitallenteet, jotka liittyvät tuen tai asiakaspalvelun tehtäviin.
Tätä teemme:
Käytämme henkilötietojasi siihen, että voimme toimittaa, hallita ja räätälöidä tuotteitamme ja palveluitamme sekä tarjota sinulle asiakaspalvelua ja mahdollisuuden kirjautua verkkopalveluihimme. Saatamme nauhoittaa asiakastukeen ja asiakaspalveluun soitettuja puheluita turvallisuus-, laatu- ja koulutustarkoituksessa.

Kiistoissa, jotka koskevat esimerkiksi maksua, meillä on oikeus käyttää tietojasi oikeudellisen vaateen määrittämiseen, puolustamiseen tai tekemiseen.
Oikeusperuste:
Sopimusten täyttäminen
Kanssasi tekemämme sopimuksen täyttäminen.

Oikeutettu etu
Kun AddSecure katsoo, että oikeutettu etumme oikeudellisen vaateen määrittämiseen, puolustamiseen tai tekemiseen on tärkeämpi kuin sinun etusi henkilötietojesi suojaamisessa.
Säilytysaika:
Tietojasi säilytetään niin kauan kuin meillä on asiakassuhde kanssasi ja sen jälkeen enintään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Asiakassuhde kanssasi on voimassa sopimuskauden ajan ja niin kauan kuin olet listattuna yhteyshenkilöksi tai vastaavaksi ja kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä. Äänitallenteita säilytetään korkeintaan kolmekymmentä (30) päivää.

Tiettyjä tietoja, kuten maksutietoja, voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeen AddSecuren lakisääteisten vaatimusten (kuten pakollisten kirjanpitolakien tai muiden lakien ja asetusten) noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen määrittämiseksi, puolustamiseksi tai tekemiseksi.
Sinun oikeutesi:
Sinulla on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme oikeutetun edun perusteella. Lisätietoja on kohdassa 9 Sinun oikeutesi.
Tämän taulukon tiedot koskevat AddSecurea.

Markkinointi

Tarkoitus:
Markkinointi ja uutiskirjetilaukset (mukaan lukien räätälöidyt suorat sähköpostit).
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Internetin selailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten IP-osoitteet, verkkosivustomme sivut (ja muu sisältö), joilla kävit, ja käynnin kesto.
Kirjautumistiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
Tätä teemme:
Käytämme henkilötietojasi markkinointimme ja markkinasegmentointimme yhteydessä.

Markkinasegmentointi tarkoittaa yleensä sitä, että luokittelemme asiakaskuntamme asiakkaiden ostamien tuotteiden, asiakkaiden käytössä olevien palveluiden, julkaistussa sisällössämme asiakkaiden osoittaman kiinnostuksen ja asiakkaan työroolin perusteella.

Jos et ole asiakas, mutta haluat hyödyntää tarjouksia ja tietoja uusista tuotteista ja kilpailuista, tarvitsemme suostumuksesi voidaksemme käsitellä henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin.

Jotta suostumus olisi voimassa, sinun on annettava tällainen suostumus aktiivisesti. Esimerkkejä aktiivisesta suostumuksesta voivat olla uutiskirjeen tilauksen vahvistaminen merkitsemällä valintaruutu verkossa, verkkolomakkeen tietojen täyttäminen, tietojen pyytäminen sähköpostitse, vastaaminen myöntävästi suoraan kysymykseen siitä, voiko sinulle lähettää tietoja, käyntikortin jakaminen tai vastaava.
Oikeusperuste:
Oikeutettu etu
Markkinointimme perustuu oikeutettuun etuun, kun a) markkinointi koskee samoja tuoteryhmiä tai palveluita, joita asiakas on aiemmin käyttänyt, tai b) vastaanottaja on ammatissaan hyvin todennäköisesti kiinnostunut tuotteesta (koskee vain maita, joissa tämä toimintatapa on sallittu). Näissä tapauksissa olemme sitä mieltä, että oikeutettu etumme on tärkeämpi kuin sinun etusi henkilötietojesi suojaamisessa.

Suostumus
Hankimme suostumuksesi ennen kuin sisällytämme sinut uutiskirjekampanjoihin, kun käytämme evästeitä tai muita verkkoseurantamenetelmiä tai kun henkilötietojesi käytölle ei ole muuta oikeusperustetta.
Säilytysaika:
Asiakkaat: Tietojasi säilytetään niin kauan kuin meillä on asiakassuhde kanssasi ja sen jälkeen enintään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Asiakassuhde kanssasi on voimassa sopimuskauden ajan ja niin kauan kuin olet listattuna yhteyshenkilöksi tai vastaavaksi ja kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä, käymällä verkkosivuillamme tai napsauttamalla linkkejä, joita olemme lähettäneet sähköpostitse.

Suostumus säilyy, kunnes päätät peruuttaa sen.
Sinun oikeutesi:
Sinulla on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme oikeutetun edun perusteella.Sinulla on aina oikeus vaatia meitä lopettamaan henkilötietosi käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Sen jälkeen et voi enää vastaanottaa sinulle erityisesti räätälöityjä tietoja ja tarjouksia. Voit kaikessa meiltä saamassasi markkinointiviestinnässä kieltäytyä markkinoinnista, jos et enää halua saada sitä. Lisätietoja on kohdassa 9 Sinun oikeutesi.
Tämän taulukon tiedot koskevat AddSecurea.

Liiketoiminnan kehittäminen

Tarkoitus:
Tuotekehitys, palvelukehitys ja liiketoiminnan yleinen kehitys.
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja maksutiedot.
Internetin selailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten verkkosivustomme sivut (ja muu sisältö), joilla kävit, ja käynnin kesto.
Ostotavat, kuten tiedot siitä, miten käytät palveluitamme.
Sähköiset lokitiedostot, jotka sisältävät esimerkiksi tietoja hälytysalustoillemme ja muihin järjestelmiin suuntautuvasta mobiilidataliikenteestä tai muusta tietoliikenteestä.
Tätä teemme:
Käytämme henkilötietojasi markkina- ja asiakasanalyyseissämme, jotka koostuvat pääasiassa tilastoista, valmiiden markkinasegmentointien tiedoista ja asiakastyytyväisyysarvioinnista (mahdollisuuksien mukaan anonymisoimme tiedot ennen niiden käyttöä tilastollisiin tarkoituksiin). Tämän jälkeen käytämme analyysien tuloksia uusien palveluiden, prosessien tai työtapojen parantamiseen, korvaamiseen tai kehittämiseen, jotta voimme täyttää asiakkaiden odotukset ja toiveet. Saatamme esimerkiksi haluta käyttää henkilötietoja asiakaspalvelumme parantamiseen, uusien pakettien tarjoamiseen tai verkkosivustomme mukauttamiseen tarpeidesi ja muiden asiakkaiden tarpeiden mukaan.
Oikeusperuste:
Oikeutettu etu. Olemme sitä mieltä, että etumme tuotteiden ja palvelujen käytön analysoinnissa, jota teemme voidaksemme parantaa, korvata tai kehittää niitä, on tärkeämpi kuin sinun etusi henkilötietojesi suojaamisessa.
Säilytysaika:
Tietojasi säilytetään niin kauan kuin meillä on asiakassuhde kanssasi ja sen jälkeen enintään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Asiakassuhde kanssasi on voimassa sopimuskauden ajan ja niin kauan kuin olet listattuna yhteyshenkilöksi tai vastaavaksi ja kun olet vuorovaikutuksessa kanssamme esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä, käymällä verkkosivuillamme tai napsauttamalla linkkejä, joita olemme lähettäneet sähköpostitse.
Sinun oikeutesi:
Sinulla on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme oikeutetun edun perusteella. Lisätietoja on kohdassa 9 Sinun oikeutesi.
Tämän taulukon tiedot koskevat AddSecurea.

AddSecuren uudelleenjärjestely

Tarkoitus:
Yrityshankintoihin ja yrityksen uudelleenjärjestelyyn liittyvä hallinta.
Henkilötiedot:
Asiakastiedot, kuten asiakasnumero, nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Tilaus- ja maksutiedot, kuten tilaushistoria ja maksutiedot.
Kirjautumistiedot, kuten sähköpostiosoite ja salasana.
Internetin selailutottumukset ja vierailuhistoria, kuten verkkosivustomme sivut (ja muu sisältö), joilla kävit, ja käynnin kesto.
Ostotavat, kuten tiedot siitä, miten käytät palveluitamme.
Sähköiset lokitiedostot, jotka sisältävät esimerkiksi tietoja hälytysalustoillemme ja muihin järjestelmiin suuntautuvasta mobiilidataliikenteestä tai muusta tietoliikenteestä.
Tätä teemme:
Jos AddSecure (kokonaan tai osittain) järjestellään uudelleen esimerkiksi sulauttamalla tai jakamalla osiin tai jos kolmas osapuoli haluaa ostaa AddSecuren (kokonaan tai osittain) tai sen asiakassuhteet, AddSecure luovuttaa soveltuvat henkilötiedot vastaanottavalle yritykselle. Tällaisissa tapauksissa vastaanottava yritys jatkaa henkilötietojesi käyttöä samoissa tarkoituksissa kuin tässä tietosuojakäytännössä on määritelty, jos et saa asiasta muuta tietoa siirron yhteydessä. Vastaanottavan yhtiön on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystään erikseen.
Oikeusperuste:
Oikeutettu etu
Olemme sitä mieltä, että etumme yritysosto- tai uudelleenjärjestelyprosessin mahdollistamisessa on tärkeämpi kuin sinun etusi henkilötietojesi suojaamisessa. Tämä edellyttää kuitenkin, että vastaanottava yritys suorittaa samanlaisia toimintoja kuin AddSecure.
Säilytysaika:
Jos AddSecuren olemassaolo lakkaa esimerkiksi fuusion, selvitystilan tai konkurssin kautta tai jos AddSecuren asiakastietokanta siirretään sen haltuun ottavalle yritykselle, poistamme henkilötietosi edellyttäen, että meidän ei tarvitse säilyttää niitä lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi.

Jos yritys ostaa AddSecuren tai AddSecure hajoaa uudelleenjärjestelyn yhteydessä, säilytämme ja käytämme henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti, jos et saa asiasta muuta tietoa siirron yhteydessä.
Sinun oikeutesi:
Sinulla on oikeus vastustaa tällaista henkilötietojesi käsittelyä, jota teemme oikeutetun edun perusteella. Lisätietoja on kohdassa 9 Sinun oikeutesi.
Tämän taulukon tiedot koskevat AddSecurea.

AddSecure Smart Care Oy:n turvapuhelinpalvelut

Tarkoitus:
AddSecure Smart Care Oy:n turvapuhelinpalvelujen toimittaminen
Henkilötiedot:
Tiedot asiakkaan terveydentilasta, kuten soveltuvat diagnoosit, tutkimuksen tai hoidon ennakkotiedot sekä tarkastuksesta tai hoidosta saadut tiedot, kuten mittaustulokset.
Muut palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten henkilötunnus, asiakkaan turvakellon sijainti, syke- ja aktiivisuustiedot tai asiakkaan lähisukulaisen tai ICE-yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.
Tietoa palvelun käytöstä, kuten turvapuhelinkeskuksen saamat hälytykset ja asiakaskäynnit.
Tätä teemme:
Käytämme tietojasi siinä määrin kuin on tarpeen turvapuhelinpalvelun asianmukaisen organisoinnin, suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan varmistamiseksi.

Tiedot asiakkaiden terveydentilasta käsitellään palveluhetkellä käsillä olevan tilanteen ja hoidon tarpeen arvioimiseksi sekä oikean auttajan määrittämiseksi.
Oikeusperuste:
Sopimusten täyttäminen
Henkilötietojasi käsitellään sinun, joka olet asiakas, ja AddSecure Smart Care Oy:n välisen sopimussuhteen perusteella.

Nimenomainen suostumus
Asiakkaan terveyttä koskevat tiedot kuuluvat erityisiin henkilötietoluokkiin. Yksityisasiakassuhteen yhteydessä terveyteen liittyviä henkilötietoja käsitellään nimenomaisen suostumuksesi perusteella, joka on annettu tekemällä kanssamme asiakassopimus. Sosiaalihuollon palveluja tarjotessamme AddSecure Smart Care Oy:n oikeus käsitellä terveystietoja perustuu Suomen tietosuojalakiin (1050/2018) ja sen 6 §:n 5 kohtaan: sosiaalihuollon palvelun kannalta välttämättömien tietojen käsittely, sekä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohtaan: käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen suojaamiseksi, sekä 2 kohdan h alakohtaan: käsittely on tarpeen terveyden- tai sosiaalihuollon tai hoidon suorittamiseksi tai terveyden- tai sosiaalihuollon järjestelmien ja palvelujen hallintoa varten.
Säilytysaika:
Sosiaalipalvelujen toimittamisesta kerättyjä tietoja säilytetään toimialan lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti, yleensä kolmenkymmenen (30) vuoden ajan palvelun päättymisestä tai kahdentoista (12) vuoden ajan asiakkaan kuolemasta. Turvapuhelinkeskukseen saapuvien hälytysten äänitallenteet on säilytettävä enintään kaksikymmentäneljä (24) kuukautta hälytyksen tallentamisen jälkeen.
Sinun oikeutesi:
Lisätietoja on kohdassa 9 Sinun oikeutesi.
Tämän taulukon tiedot koskevat ainoastaan AddSecure Smart Care Oy:tä.

4.    Mistä henkilötietosi tulevat?

Olet itse antanut henkilötiedot, joita käsittelemme. Annat tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi, kun luot käyttäjätilin, tilaat tuotteita ja palveluita ja käytät palveluitamme muilla tavoilla.

Jotta voit tehdä sopimuksen AddSecuren kanssa ja jotta voimme toimittaa sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, sinun on annettava meille tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna liiketoimintaa varten tarvitsemiamme tietoja, emme voi tehdä kanssasi sopimusta tai toimittaa sinulle tuotteitamme ja/tai palveluitamme.

AddSecure Smart Care Oy:n asiakkaalle kuuluvia henkilötietoja voidaan kerätä myös asiakkaan lähisukulaisen tai asiakkaan laillisen edustajan tai asiakkaan valtuuttaman hoitohenkilökunnan ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kautta.

5.   Automaattinen päätöksenteko

Emme käytä automaattisia prosesseja tehdessämme sinuun merkittävällä tavalla vaikuttavia päätöksiä.

6.   Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tarkoituksissa, joita varten olemme keränneet tämän tietosuojakäytännön kattamat henkilötiedot. Edellä olevan kohdan 3 Henkilötietojen käsittely taulukoissa kerrotaan, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi eri tarkoituksiin.

7.   Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

AddSecure voi luovuttaa henkilötietojasi AddSecure-konsernin sisällä ja kolmansille osapuolille, kuten palveluntarjoajille (IT-palveluntarjoajat, markkinointitoimistot ja yritykset, joiden kanssa teemme yhteistyötä palveluiden toimittamiseksi ja liiketoiminnan harjoittamiseksi) sovellettavien lakien mukaisesti ja siinä määrin kuin on tarpeen, jotta voimme täyttää velvoitteet, toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita tai toteuttaa dokumentoituja oikeutettuja etuja.

Joissakin tapauksissa saatamme joutua luovuttamaan tietoja myös viranomaisten tai muiden osapuolten pyynnöstä oikeuskäsittelyiden tai yrityshankintaprosessien tai vastaavien yhteydessä. Lisäksi AddSecuren uudelleenjärjestelyn yhteydessä voimme luovuttaa henkilötietojasi vastaanottavalle tai sijoittavalle yritykselle.

AddSecure Smart Care Oy:n käsittelemiä terveyteen liittyviä tietoja ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumustasi.

8.   Missä henkilötietojasi käsitellään?

Olemme sitoutuneet tavoitteeseen, että tietojasi käsitellään ensisijaisesti EU:ssa/ETA:ssa. Erityistapauksissa voimme siirtää henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan. Jos henkilötietoja siirretään tällaiseen maahan, varmistamme, että henkilötietosi pysyvät suojattuina ja että siirto toteutetaan sovellettavien lakien mukaisesti.

Jos käytät AddSecuren tarjoamaa palvelua EU:n/ETA:n ulkopuolella, käytettäessä esimerkiksi verkko- tai mobiilisovelluspalvelua, tietoliikennepalvelua tai vastaavaa palvelua, viittaamme erityistilanteita koskeviin poikkeuksiin (yleisen tietosuoja-asetuksen 49 artikla), kuten:

a) rekisteröity (sinä) on antanut nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun siirtoon,

b) siirto on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, tai

c) siirto on tarpeen rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi.

Jotkin AddSecuren tarjoamat palvelut tai AddSecuren käyttämät työkalut sisältävät tietojenkäsittelyä EU:n/ETA:n ulkopuolella. Tällaisen tietojenkäsittelyn osalta varmistamme, että asianmukaiset suojaustoimenpiteet on toteutettu, kuten:

a) saatavilla on Euroopan komission päätös, jonka mukaan maa varmistaa riittävän suojauksen tason,

b) käytetyllä palveluntarjoajalla on yritystä koskevat sitovat säännöt (yleisen tietosuoja-asetuksen 47 artikla), tai

c) palveluntarjoajan kanssa tehty sopimus sisältää Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet henkilötietojen siirtämisestä EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin.

9.   Sinun oikeutesi

9.1.            Vastuumme oikeuksistasi

Rekisterinpitäjänä AddSecure vastaa siitä, että henkilötietojesi käyttö on lain mukaista ja että oikeutesi otetaan huomioon. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos haluat käyttää oikeuksiasi. Yhteystietomme ovat tämän tietosuojakäytännön lopussa (katso kohta 12 Yhteystiedot).

AddSecuren on vastattava pyyntöösi käyttää oikeuksiasi yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnöstäsi. Jos pyyntösi on monimutkainen tai jos pyyntöjä on jätetty paljon, meillä on oikeus pidentää tätä määräaikaa kahdella (2) kuukaudella. Jos uskomme, että emme voi toteuttaa pyyntöäsi, meidän on ilmoitettava sinulle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta, miksi emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja ilmoittaa sinulle, että sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Kaikki tiedot, viestintä ja kaikki toimenpiteemme ovat sinulle maksuttomia. Jos oikeuksiasi koskeva pyyntösi on kuitenkin selvästi perusteeton tai kohtuuton tai jos teet pyyntöjä toistuvasti, meillä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyyntöä tai periä hoitopalkkio sen toteuttamisesta.

9.2.            Oikeutesi saada pääsy tietoihin sekä oikaista, poistaa ja rajoittaa tietoja

Sinulla on oikeus pyytää AddSecurelta seuraavaa:

a) Pääsy henkilötietoihin. Sinulla on oikeus pyytää yhteenvetoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Sinulla on myös oikeus saada kopio käsittelemistämme henkilötiedoista.

b) Henkilötietojen oikaiseminen. Pyynnöstäsi tai omasta aloitteestamme korjaamme, anonymisoimme, poistamme tai täydennämme kaikkia tietoja, jotka havaitsemme virheellisiksi, puutteellisiksi tai harhaanjohtaviksi.

c) Henkilötietojen poistaminen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tiedot on poistettava seuraavissa tapauksissa:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräystarkoitukseen,
 • käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, ja peruutat suostumuksesi,
 • vastustat tietojesi käsittelyä oikeutetun edun arvioinnin jälkeen, emmekä voi osoittaa käsittelyyn pakottavia laillisia perusteita, jotka ovat tärkeämpiä kuin etusi ja oikeutesi,
 • olemme käyttäneet henkilötietoja lainvastaisesti, tai
 • meillä on lakisääteinen velvollisuus poistaa henkilötiedot.

Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, jos käsittely on tarpeen oikeudellisen velvoitteen suorittamiseksi, yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän toteuttamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos on olemassa lakisääteisiä vaatimuksia tai muita pakottavia syitä, joiden vuoksi emme voi poistaa henkilötietojasi välittömästi, lopetamme kuitenkin henkilötietojesi käsittelyn muissa tarkoituksissa kuin näiden pakottavien syiden noudattaminen.

d) Käsittelyn rajoittaminen. Tämä tarkoittaa, että rajoitamme väliaikaisesti tietojesi käyttöä. Sinulla on oikeus pyytää rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

 • uskot tietojen olevan virheellisiä, ja olet pyytänyt henkilötietojesi oikaisua tutkiessamme tietojen paikkansapitävyyttä,
 • tietojen käyttö on lainvastaista, mutta et halua, että tietoja poistetaan,
 • emme rekisterinpitäjänä enää tarvitse henkilötietoja tarkoituksiimme, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen määritykseen, täytäntöönpanoon tai puolustamiseen, tai
 • olet vastustanut tietojen käyttöä alla olevan kohdan 3 mukaisesti odottaessasi arviota siitä, ovatko etumme tärkeämpiä kuin sinun.

Me AddSecurella teemme kaikki kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaaksemme kaikille, jotka ovat vastaanottaneet henkilötietojasi kohdan 7 Kenelle luovutamme henkilötietojasi? mukaisesti, jos olemme korjanneet tai poistaneet henkilötietojasi tai rajoittaneet pääsyä niihin sen jälkeen, kun olet pyytänyt meitä tekemään niin. Pyynnöstäsi ilmoitamme sinulle osapuolet, joille olemme luovuttaneet kyseisiä henkilötietoja.

9.3.            Oikeutesi vastustaa tietojen käyttöä

Sinulla on oikeus vastustaa tiettyä henkilötietojesi käsittelyä erityisistä tilanteeseesi liittyvistä syistä, jos tietojasi käsitellään oikeutettujen etujen tai yleisen edun perusteella (katso kohta 3 Henkilötietojen käsittely). Tällaisissa tapauksissa meidän on lopetettava käsittely, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

a) Voimme osoittaa käsittelylle pakottavia oikeutettuja perusteita, jotka ohittavat etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai

b) Käsittely on tarpeen oikeudellisten vaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos et halua AddSecuren käyttävän henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla on aina oikeus vastustaa tällaista käyttöä milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Kun olemme vastaanottaneet vastalauseesi, lopetamme henkilötietojesi käytön tällaisiin markkinointitarkoituksiin.

9.4.            Oikeus peruuttaa suostumus

Kun käytämme suostumustasi tietojen käsittelyn oikeusperusteena (katso kohta 3 Henkilötietojen käsittely), voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme ovat tämän tietosuojakäytännön lopussa (katso kohta 12 Yhteystiedot). Jos peruutat suostumuksesi, et välttämättä voi käyttää palveluitamme tarkoittamallasi tavalla.

9.5.            Oikeus tietojen siirtoon

Sinulla on oikeus siirtää tietoja. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus saada tiettyjä osia henkilötiedoistasi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Sinulla on oikeus tietojen siirtoon vain, kun henkilötietojesi käsittely on automaattista ja käsittelymme perustuu suostumukseesi tai väliseemme sopimukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinulla on oikeus saada ja siirtää kaikki henkilötiedot, jotka olet antanut luodaksesi käyttäjätilin palveluihimme.

9.6.            Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valvontaviranomaiselle valitus siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Jos haluat tehdä tällaisen valituksen kansalliselle valvontaviranomaisellesi, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (viittaus ”paikalliseen” tarkoittaa sitä, missä asut tai työskentelet tai missä väitetty tietomurto on tapahtunut).

Soveltuva viranomainen löytyy Euroopan tietosuojaneuvoston kautta.

10.   Suojaamme henkilötietosi

Sinun pitäisi aina tuntea olosi turvalliseksi, kun annat meille henkilötietojasi. Sen vuoksi AddSecure on suorittanut asianmukaiset ja tarvittavat turvatoimet suojatakseen henkilötietojasi esimerkiksi tietojen virheellisen käytön, häviämisen, muuttamisen ja poistamisen osalta.

11.   Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

AddSecure pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön aika ajoin. Jos teemme suuria muutoksia, saat selkeät tiedot muutoksista ja siitä, mitä ne merkitsevät sinulle ennen tällaisten muutosten voimaantuloa.

12.   Yhteystiedot

Ota yhteys AddSecureen, jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojesi käytöstä ja käsittelystä tai jos haluat käyttää oikeuksiasi.

AddSecure Group AB
Telefonvägen 26
SE-126 26 Hägersten
Sweden
www.addsecure.com
[email protected]