Home / Customer Cases / Kunnan ylläpito-osasto sai tilanteen hallintaansa AddView-ratkaisun avulla

Kunnan ylläpito-osasto sai tilanteen hallintaansa AddView-ratkaisun avulla

Ullensakerin kunta huolehtii nyt 55 kiinteistön ja 470 kunnallisen asunnon tekniikasta. Ratkaisu käsittää yhteensä 210 000 neliömetriä. Kunnan rakennustekninen osasto vastaa siitä, että toiminta täyttää kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Etävalvonta hälytyksensiirtopalvelussa mahdollistaa nopeat toimenpiteet.

Tausta

Ullensakerin kunta huolehtii 55 kiinteistön ja 470 kunnallisen asunnon tekniikasta. Ratkaisu käsittää yhteensä 210 000 neliömetriä. Kunnan rakennustekninen osasto vastaa siitä, että toiminta täyttää kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Kun Bård Lindh aloitti osastopäällikkönä, valvottavia kohteita oli paljon. Eri puolille kuntaa oli asennettu 73 hälytysjärjestelmää, jotka ilmoittivat tulipaloista, murroista, hissiongelmista ja vesivahingoista. Järjestelmät ovat hyviä työkaluja kiinteistöistä vastaaville, kunhan järjestelmien ilmoitukset toimivat kuten niiden pitää.

– Omaksuttavaa tietoa oli paljon, eikä meillä ollut kokonaiskäsitystä siitä, kenelle hälytystehtävät siirtyivät ja olivatko he kuitanneet hälytykset. AddSecuren tekemän kartoituksen yhteydessä saimme apua tilanteen valvontaan, Lindh kertoo.

Ratkaisu sai hyvän vastaanoton osastolla.

Bård Lindh, Head of Technical Department

Myönteistä palautetta osastolta

Kun järjestelmän tilanne oli kartoitettu, Lindh päätti, että kunnassa otettaisiin käyttöön AddSecuren AddView-ratkaisu. Sovellus kertoo hälytysten tilan sekä muut tapahtumat, kuten ilkivallan, viestintäkatkot ja virransyöttöongelmat. Kun hälytys laukeaa, siitä lähetetään ilmoitus määritetylle henkilölle sähköpostitse ja/tai tekstiviestitse. Sovelluksesta pystytään seuraamaan, kenelle tieto hälytyksestä on lähetetty, ja korjaamaan järjestelmävikoja, ennen kuin ne kasvavat suuremmiksi.

–Lisäksi voimme tarkastella historiatietoja ja luoda erilaisia raportteja, joilla pystymme osoittamaan, että kaikki toimii odotetusti, Lindh jatkaa.

– Ratkaisu sai hyvän vastaanoton osastolla. Tulevaisuudessa tarkoituksena on ottaa sovellus käyttöön myös valvontahuoneen suurella näytöllä.

Paras tapa tutustua AddView-palveluun on kokeilla sitä!

AddSecuren AddView varmistaa, että järjestelmät toimivat oikein ja että kaikki hälytykset menevät aina oikealle vastaanottajalle – ajoissa. Kokeile AddView-palvelua veloituksetta.