Home / Covid-19

Varautuminen tartuntatautien ehkäisyyn AddSecure Smart Care Oy:ssä

Yhtiönä meillä on jatkuvat ohjeistukset työntekijöille tartuntatautien, kuten kausi-influenssan varalta. Noudatamme aina voimassa olevia ohjeita ja säädöksiä muun muassa vanhusten parissa työskentelevien osalta. Nyt uuden koronaviruksen (Covid-19) levitessä laajalti ympäri maailmaa olemme tarkentaneet ohjeistuksia THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistusten pohjalta ja tehneet useita varotoimia, jotta pystymme tuottamaan palvelut turvallisesti ja laadukkaasti olemassa oleville asiakkaillemme.

Olemme tarkentaneet ja ohjeistaneet, etteivät työntekijät tule töihin lievästikään sairaana sekä olemme ottaneet käyttöön omaehtoisen karanteenin ja lisänneet kirjallisia ohjeita käsihygienian osalta sekä ohjeistaneet kaikkia käsihuuhteiden käytöstä. Hälytysten vastaanottamiskapasiteetin varmistamiseksi olemme rajoittaneet vieraiden pääsyä toimitiloihin ja lisänneet etätyöskentelyä. Turva-auttajille on jaettu samat koko yhtiötä koskevat ohjeet sekä korostettu yleisesti tartuntatautien ehkäisyn menetelmiä.

Olemme varautuneet poikkeustilanteisiin varmistamalla varahälytyskeskuksen toiminnan sekä mahdolliset tarvittavat lisäresurssit turva-auttamiseen. Seuraamme aktiivisesti THL:n ja muiden viranomaisten ohjeita ja toimimme ja ohjeistamme työntekijöitä sekä yhteistyökumppaneita niiden mukaisesti.

Poikkeavasta tilanteesta ja kaikesta varautumisestamme huolimatta:

  • Turvapuhelinhälytyksiin vastaamisessa saattaa olla normaalia pidempää viivettä.
  • Turva-auttajakäynneissä saattaa olla normaalia pidempää viivettä.
  • Asiakaspalvelumme puhelimeen vastaamisessa sekä tilauskäsittelyissä saattaa olla normaalia pidempää viivettä
  • Turvapuhelimien asennuksissa saattaa olla normaalia pidempää viivettä.

Niillä paikkakunnilla, joissa AddSecure suorittaa turva-auttajakäyntejä, pyydämme myös, että asiakkaamme ilmoittavat mahdollisista koronavirustartunnoista asiakaspalveluumme. Tämä sen vuoksi, että osaamme huomioida tämän työntekijöidemme ohjeistuksissa.

Asiakaspalvelumme tavoittaa 010 4088 117 tai [email protected].

Yhteistyöterveisin;
Kaj Ignatjew
Toimitusjohtaja
AddSecure Smart Care Oy