Miten sote-uudistus vaikuttaa turvapuhelinpalveluihin?

Sote-uudistus ja vanhusten turvapuhelinpalvelut

Vuoden 2023 alusta alkaen vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Miksi sote-uudistus tehdään, ja mitä se tarkoittaa ikääntyneiden palveluille ja hoivapalveluille?

Sote-uudistuksena tunnettu muutos vaikuttaa merkittävästi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamiseen ja esimerkiksi ikäihmisten asumispalveluihin. Lisäksi samaan aikaan voimaan astuu täysimääräisenä vanhuspalvelulain uudistus.

Minkälaisia vaikutuksia sotella on turvapuhelinpalveluiden toimintaan ja palveluita käyttäville asiakkaille? Miten AddSecure voi auttaa sekä julkishallinnon asiakkaitaan että loppukäyttäjiä muuttuneessa tilanteessa? Kokosimme vastaukset sote-uudistuksen herättämiin kysymyksiin AddSecuren palvelupäällikön Kiki Lehdon avulla.

Mikä on sote-uudistus?

Sote-uudistus on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollon ovat järjestäneet vajaat 200 kuntaa ja kuntayhtymää, ja pelastustoimesta ovat vastanneet 22 pelastuslaitosta.

Vuoden 2023 alusta vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta siirtyy kokonaan kunnilta ja kuntayhtymiltä 24 hyvinvointialueelle, ja ainoastaan Helsingin kaupunki säilyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun.

Miksi sote-uudistus tehdään?

Kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitosten osaaminen ja resurssit ovat vaihdelleet huomattavasti, eikä kansalaisten oikeus saada sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti ole toteutunut. Uudistuksen myötä syntyvät hyvinvointialueet ovat suurempia ja vahvempia toimijoita kuin yksittäiset kunnat.

Sote-uudistuksen tavoitteena onkin turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Taustalla ovat myös syntyvyyden laskun ja ikääntymisen aiheuttamat haasteet sekä tarve hillitä kustannusten kasvua.

Mihin palveluihin sote-uudistus vaikuttaa ja miten?

Hyvinvointialueiden järjestämiä julkisia palveluja ovat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, hammashoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammaispalvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut. Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu Suomi maana, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.

Tarjotut palvelut toimivat ja ne toteutetaan kustannustehokkaasti siten, että ne rakennetaan kokonaisvaltaisesti ihmisten elämäntilanteet ja kulloisetkin tarpeet huomioiden. Palvelut siis pyritään toteuttamaan saumattomasti siten, että perus- ja erityistason palvelut sovitetaan yhteen, ja palveluiden saatavuus ei ole riippuvainen sijainnista.

”Konkreettiset vaikutukset selviävät ensi vuonna, kun hyvinvointialuemalli alkaa rakentua”, AddSecuren Kiki Lehto sanoo.

Entä miten uudistus vaikuttaa kuntiin ja yksityisiin toimijoihin?

Lehto muistuttaa, että jotkin kunnat ovat jo aiemmin tehneet hankintoja ja tuottaneet sekä ostaneet palveluita keskitetysti. Näin ollen muutos on joillekin alueille ja toimijoille pienempi kuin niille, joilla minkäänlaista yhteistoimintaa ei ole tähän asti ollut.

Yksityisen sektorin toimijoille sote-uudistus tarkoittaa Lehdon mukaan muutoksia esimerkiksi kilpailutuksissa. Hän kertoo, että kun ennen samalta alueelta on voinut tulla kymmenen eri kunnan kilpailutus, jonka kukin on tehnyt omien kriteereidensä mukaan, vastaisuudessa hyvinvointialueet tekevät hankintoja keskitetysti ja mahdollisesti myös nykyistä pidempiaikaisesti. Näin ollen palveluntarjontaa voidaan rakentaa aiempaa strukturoidummaksi ja suunnitelmallisemmaksi.

Onko AddSecuren toimintaan tulossa muutoksia?

AddSecure jatkaa työtään kuten ennenkin. AddSecure Smart Care on tuottanut turvapuhelinpalveluita Suomessa yli 25 vuotta.

”Pitkäikäisenä ja nimenomaan turvapuhelinpalveluihin keskittyneenä toimijana AddSecure Smart Care on jo kauan seurannut lainsäädäntöä ja sen kehitystä sekä ollut mukana keskusteluissa”, Lehto kertoo.

Siksi sekä sote-uudistuksen että vanhuspalvelulain uudistuksen vaikutuksiin varaudutaan mahdollisimman hyvissä ajoin, ja ajantasaista tietoa voidaan jakaa myös asiakkaille. Pitkän kokemuksensa ansiosta AddSecure on Lehdon mukaan onnistunut luomaan käytäntönsä jokaisella osa-alueella mahdollisimman asiakaslähtöisiksi, oli kyse sitten loppuasiakkaasta eli ikäihmisestä, tämän läheisestä tai sote-alan ammattilaisesta.

Miksi asiakkaan kannattaa edelleen kääntyä AddSecuren puoleen?

AddSecure Smart Care on keskittynyt turvapuhelinpalveluihin ja tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua aina laitehankinnoista toimitukseen ja asennukseen sekä puhelinkeskuspäivystykseen, auttamiseen, huoltoon ja hallintoon. AddSecurelta asiakkaat – niin loppukäyttäjät kuin sote-ammattilaisetkin – saavat siis yhdestä osoitteesta koko palvelupaketin.

Yli kahden vuosikymmenen kokemuksella AddSecure tuntee Suomen eri alueet läpikotaisin ja tunnistaa jo laitetta valittaessa esimerkiksi katvealueiden kuuluvuushaasteet. Lehto huomauttaa myös, että kuukausihintainen palvelu auttaa asiakkaita ennakoimaan kustannuksia.

Laitteiden lisäksi AddSecure tarjoaa asiakkailleen laaja-alaista osaamista, sillä turvapuhelinpalvelussa työskentelevät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

”Palvelun ulkoistaminen vapauttaa hyvinvointialueiden omia resursseja erityisesti nyt, kun kaikki tietävät meillä olevan hoitajavajetta”, sanoo Lehto.

 

Suunnitellaanko kunnassasi turvapuhelinpalveluiden ostoa? Kaipaatko apua niiden hankintaan? Jos vastauksesi on kyllä, lataa Älykkäiden turvapuhelinpalveluiden opas kunnille.

Lataa opas