blog

Lakiuudistus parantaa iäkkäiden palveluita

AddSecure jatkaa hyvinvointialueiden apuna

Valviran säädöksistä turvapuhelinpalveluiden tuottajille

Uusi lainsäädäntö iäkkäille ihmisille kotiin annettavista palveluista astuu voimaan ensi vuoden alusta. AddSecuren turvapalvelut jatkavat ennallaan ja auttavat kuntia, ja myöhemmin hyvinvointialueita, pitämään huolta iäkkäistä asukkaistaan.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Suomessa siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Samaan aikaan rakenneuudistuksen kanssa tulee voimaan myös iäkkäiden ihmisten palvelujen uudistuksen toinen vaihe, jonka tavoitteena on parantaa vanhusten mahdollisuuksia saada tarpeidensa mukaisia palveluita kotiinsa oikea-aikaisesti ja elää kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Alun perin hallituksen esityksessä oli myös säännösehdotus turva-auttamispalvelusta, joka olisi vastannut jo nyt laajasti käytössä olevaa turvapalvelua – esimerkiksi sellaista, jota AddSecure asiakkailleen tarjoaa. Säännökset putosivat kuitenkin eduskuntakäsittelyn aikana pois ja jäivät odottamaan jatkovalmistelua.

Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Kaarina Tuokko korostaa, että mahdollisuus tarjota ja käyttää turva-auttamispalveluita ei kuitenkaan muutu uuden lain myötä.

– Vaikka yksityiskohtaista erillistä sääntelyä ei nyt tule, sosiaalihuoltolain 14. pykälän perusteella turva-auttamispalveluita voi edelleen järjestää asumista tukevana palveluna aivan kuten sitä on tähänkin mennessä järjestetty, hän sanoo.

AddSecurella jatkossakin ammattilaisia

Alun perin turvapalveluun liittyvässä lakiesityksessä ehdotettiin, että turva-auttamispalvelussa sekä avun tarpeen arvioijan että avun antajan on oltava sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta piti esitystä koskevassa mietinnössään tärkeänä, että turvapalvelua voi toteuttaa myös muu alan ammattilainen silloin, kun koulutus ei välttämättä ole tarpeen. Tässä vaiheessa säännökset jätettiin siis esityksestä pois, mutta tarkoitus on ottaa ne myöhemmin uudelleenkäsittelyyn.

AddSecuren palvelupäällikkö Kiki Lehto huomauttaa, että laissa velvoitetaan joka tapauksessa varmistamaan kotikäyntejä tekevien työntekijöiden osaaminen. Valtaosa AddSecurella työskentelevistä kotikäyntejä ja avun tarpeen arviointeja tekevistä työntekijöistä on jo ennestään soteammattilaisia.

– Näkemyksemme mukaan tulemme jatkossakin tarvitsemaan auttamiskäynteihin ja turvapuhelinkeskukseen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita ihmisiä, hän kertoo.

Tämän lisäksi AddSecure jatkaa yhteistyötä ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa ja auttaa niitä kouluttamaan osaajia, jotka pystyvät vastaamaan sotealan digitalisoitumisen ja työkentän moninaistumisen vaatimuksiin. AddSecure esimerkiksi käy pitämässä oppitunteja terveysteknologian asentajille, ja lisäksi yrityksellä on usein harjoittelijoita alan oppilaitoksista.

Kotihoitoa kaikkina vuorokaudenaikoina

Vaikka vuodenvaihteessa voimaan tulevat lakimuutokset eivät vaikuta suoraan AddSecuren palveluun, kunnille ja tuleville hyvinvointialueille ne voivat olla merkittäviä. Tuokko kertoo, että jatkossa kotihoitoa on saatava tarvittaessa kaikkina vuorokaudenaikoina.

– Tätä on tähän asti valtaosa kunnista tehnytkin, mutta nyt velvoitteesta tulee lakisääteinen. Vuorokaudenajasta riippumaton apu lisää kotona asumisen mahdollisuuksia, sillä aiemmin yöaikaisia käyntejä tarvinnut asiakas on pitänyt ohjata muiden palveluiden kuin kotihoidon pariin, hän sanoo.

Lisäksi kotikäyntien suunnittelua, kotihoidon toteuttamista ja henkilöstön riittävyyden varmistamista säännellään nyt laissa. Tuokon mukaan johdolta esimerkiksi edellytetään laissa nykyisen henkilöstön päivittäisten työtehtävien suunnittelua siten, että henkilökunnalla on mahdollisuudet tehdä työnsä ”ammattieettiset velvollisuutensa huomioiden”.

Esimerkiksi juuri yöaikaiset kotikäynnit voivat auttaa ruuhkahuippujen tasaamisessa ja henkilöstön eettisen kuormituksen vähentämisessä.

– Usein aamun ruuhkahuippu määrittää työpäivän työntekijätarpeen, kun aamuisin monilla asiakkailla on samaan aikaan tarvetta kotikäynnille. Jos osa käynneistä hoidetaan yöllä, aamun käynneille ei välttämättä kasaannu yhtä paljon samanaikaista kiirettä, Tuokko kertoo.

Eettisellä kuormalla tarkoitetaan työntekijän tunnetta siitä, ettei hän voi tehdä työtään niin hyvin kuin osaisi ja haluaisi. Tuokon mukaan on tärkeää jo alan veto- ja pitovoiman kannalta, että eettistä kuormitusta voidaan vähentää.

Uusia vaatimuksia omavalvontaan

Jos hyvinvointialueet käyttävät ulkopuolisia palveluntarjoajia, samat säännökset koskevat luonnollisesti myös niitä. Lehto sanoo, että AddSecurelta palvelua ostava asiakas voi olla aina varma, että palvelu on lainsäädännön mukaista.

Hän painottaa, että vaikka AddSecure ei tuota kotihoitoa, yritys voi tukea kotihoidon toimintaa tekemällä oman työnsä hyvin. AddSecure voi esimerkiksi auttaa vastaamaan lakisääteiseen velvoitteeseen taata henkilöstön riittävyys, kun hyvinvointialueiden omien yöntekijöiden aikaa vapautuu AddSecuren ammattilaisten hoitaessa turvapuhelinpalvelua ja kotikäyntejä.

Lakiuudistus tuo myös lisää vaatimuksia omavalvontaan, jota on toteutettava kunkin toimintayksikön päivittäisessä toiminnassa. Henkilöstön riittävyyden seurannan lisäksi se edellyttää esimerkiksi palautteen keräämistä asiakkailta ja henkilöstöltä. Lehto sanoo, että viimeisen puolentoista vuoden ajan AddSecure on kehittänyt omavalvontaansa jatkuvasti ja jatkaa kehitystyön tekemistä edelleen.

 

Suunnitellaanko kunnassasi turvapuhelinpalveluiden ostoa? Kaipaatko apua niiden hankintaan? Jos vastauksesi on kyllä, lataa Älykkäiden turvapuhelinpalveluiden opas kunnille.

Tutustu oppaaseen