Ammattitaitoisia auttajia, laadukasta laitteistoa ja räätälöityjä ratkaisuja

AddSecure on kuntien luottokumppani turvapuhelinpalveluissa

Turvapuhelinpalveluiden avulla ikääntyvät ihmiset voivat asua pidempään kotonaan, mikä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan että pienentää kuntien kustannuksia. AddSecurelta löytyy jokaiselle kunnalle sopiva palvelupaketti, joka voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Monet kunnat painivat parhaillaan samankaltaisten haasteiden kanssa; ikääntyvä väestö tarvitsee palveluita, läheiset kaipaavat tietoa ikäihmisten ja erityisryhmiin kuuluvien omaistensa hoidosta, eikä sosiaali- ja terveysalan henkilöstövajeeseen ole luvassa nopeita ratkaisuja.

Apua voi kuitenkin saada AddSecuren turvapuhelinpalveluista. AddSecuren myynnin toimialajohtaja Santtu Ahonen kertoo, millaisia ratkaisuja kunnille on tarjolla.

Oikeat turvapuhelinlaitteistot asennettuina ja huollettuina

AddSecuren kautta kunnat saavat vuokrattua turvapuhelinlaitteiston, joka myös asennetaan valmiiksi ja testataan toimivaksi. Lisäksi AddSecure tarjoaa laitteiden huollon.

Laiteratkaisuja on valittavissa monenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin, ja kukin kokonaisuus räätälöidään juuri jokaiselle asiakkaalle sopivaksi.
”Meillä on sekä kiinteästi asuntoon sijoitettavia laitteita että sellaisia, jotka toimivat myös kodin ulkopuolella”, Ahonen kertoo.

Valikoimissa on monenlaisia sensoreita, joita voidaan hyödyntää muun muassa kulunvalvonnassa. Lisäksi puulämmitteiseen asuntoon voi asentaa esimerkiksi häkäkaasua mittaavan sensorin, joka ilmoittaa vaaratilanteista automaattisesti turvapuhelinkeskukseen.

Apua hätätilanteisiin

AddSecuren turvapuhelinkeskus huolehtii loppuasiakkaiden hälytyksiin vastaamisesta sekä arvioi hoivan ja avun tarpeen. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut henkilöstö selvittää, mistä on kyse ja lähettää tarvittaessa auttajan paikan päälle – ympäri vuorokauden ja vuoden jokaisena päivänä kaikkialla Suomessa.

Jos käyttäjä tarvitsee ensiapua tai kiireellistä hoitoa, tehtävä välitetään hätäkeskukseen eli numeroon 112. Kiireettömissä tilanteissa turvapuhelinkeskuksessa työskentelevä ammattilainen lähettää auttajan paikalle asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Auttaja voi olla AddSecuren työntekijä tai esimerkiksi kunnan kotipalvelu.

Sertifioitu keskus täyttää lain edellyttämät vaatimukset myös muuttuvissa tilanteissa. Asiakas voi aina olla varma, että palveluntarjoaja on kartalla mahdollisista uudistuksista.

Koulutettu ja kokenut henkilökunta

Kaikki loppuasiakkaiden kanssa työskentelevät AddSecuren turvapuhelinpäivystäjät ja turva-auttajat ovat terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Ahonen lupaa, että työntekijöiden tiedot löytyvät JulkiTerhikistä, eli terveydenhuollon ammattihenkilörekisteristä, josta ne voidaan tarvittaessa esittää myös tilaajille.

Ahonen huomauttaa, että AddSecuren henkilöstön apu voi olla erityisen arvokasta nyt, kun kaikkialla on pulaa hoitajista ja ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi on hankalaa. Osaavia hoitajia todellakin tarvitaan, sillä kyse ei ole mistään pienestä määrästä tehtäviä – esimerkiksi vuonna 2021 AddSecuren turvapuhelinkeskukseen tuli yli 1,3 miljoonaa hälytystä ja kuukausittain koko maassa tehdään noin 25 000 auttamiskäyntiä.

Lisäksi Ahonen kehuu AddSecuren työntekijöiden monipuolista osaamista. Työsuhteet ovat pitkiä, joten monilla on alalta mittava kokemus. Työ on myös vaihtelevaa, sillä tänään työntekijä voi olla turvapuhelinkeskuksessa ottamassa vastaan hälytyksiä ja seuraavassa vuorossa hän voi olla turva-auttajana suorittamassa auttamiskäyntejä.

”Tällä tavalla ymmärrys ja osaaminen sekä auttamiseen että tilanteen arviointiin pysyy korkealla tasolla. Lisäksi työnkuva mahdollistaa monitasoisen ammattipätevyyden. Tämä on varmasti poikkeuksellista verrattuna moniin muihin palveluntarjoajiin tai kuntien omiin palveluihin”, Ahonen kertoo.

Tiedolla johtamista, turvallisuutta ja analytiikkaa

Koska turvapuhelinpalveluiden käyttäjät ovat tyypillisesti haavoittuvassa asemassa olevia ikäihmisiä, henkilötietojen turvallinen käsittely on äärimmäisen tärkeää. AddSecurella tietosuoja on rakennettu niin, ettei yksityisyyden suoja vaarannu, ja tietoja käsitellään vain suojatuin yhteyksin.

Älylaitteista voidaan myös kerätä dataa, jota analysoimalla on mahdollista seurata esimerkiksi hälytysmäärien muutoksia. Ahosen mukaan dataa voi myös pilkkoa osiin ja selvittää esimerkiksi sitä, miten paljon hälytyksiä tulee tiettyinä viikonpäivinä tai vuorokaudenaikoina. Näin voidaan arvioida ennakoivasti vaikkapa yöaikaista resursointia. Dataa pystytään hyödyntämään myös esimerkiksi asiakas- tai hälytysmäärien kehityksen ennustamisessa ja henkilöstön koulutuksessa.

”Tiedolla johtaminen on osa-alue, joka on toisille asiakkaille merkityksellisempää kuin toisille. Raportointi on kuitenkin tärkeää, ja sen rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään”, Ahonen huomauttaa.

Pelkkä laite tai koko paketti yhdeltä luukulta

Asiakas voi hankkia AddSecurelta joko tiettyjä palvelukokonaisuuden osia tai sitten koko turvapuhelinkokonaisuuden mukaan lukien turvapuhelinkeskuksen ja auttamispalvelut. Kun kokonaisuuden hankkii AddSecurelta, palvelu on erittäin käyttäjäystävällinen, ja yhteistyö on tilaajan näkökulmasta selkeää kaikissa tilanteissa.

”Asiakas tietää aina, keneen voi olla yhteydessä, oli kyse sitten teknisen tuen tarpeesta, laitehuollosta tai hoivaan liittyvistä asioista. Lisäksi palveluiden kehittäminen ja mahdolliset yhteistyöpilotit sujuvat helposti, kun toimijoita on vain yksi”, Ahonen sanoo.

 

Suunnitellaanko kunnassasi turvapuhelinpalveluiden ostoa? Kaipaatko apua niiden hankintaan? Jos vastauksesi on kyllä, lataa Älykkäiden turvapuhelinpalveluiden opas kunnille.

Tutustu oppaaseen