Search results for "IoT"

Miksi laatu on tärkein tekijä Smart Care -ratkaisuissa

Älykäs hoi..Tämän takia kuntien on otettava budjetoinnissa ja kilpailutuksessa entistä enemmän huomioon ikäihmiset ja heidän hoitotarpeensa. Yhteiskuntamme kehittyessä muuttuu myös se tapa, jolla kunnat tarjoavat hoitoa, ja monet harkitsevatkin älyteknologian avulla toimivien ratkaisujen käyttöä. Sosiaali- ja terveyspalvelut voivat yleisesti tulla kalliiksi, mutta laadukkaiden ratkaisujen valitseminen perinteisten hoivapalveluiden tueksi tuo muutakin kuin rahallista lisäarvoa. Siitä on pitkällä […]