Kouluturvallisuus

Ratkaisumme avulla varmistetaan, että oikeat ihmiset saavat tarvittavat tiedot heti, ja kouluissa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen kuin ulkopuolista apua saadaan paikalle.

Jos koulussa tapahtuu jotakin ikävää, ratkaisumme avulla voidaan varmistaa, että oikeat ihmiset saavat tarvittavat tiedot heti ja toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi. Näin toimimalla koulun henkilökunta voi jopa pysäyttää uhkaavan tilanteen ennen kuin poliisit, vartijat tai palomiehet ehtivät paikalle.

Haasteet

  • Kriisitilanteet lisääntyvät eurooppalaisissa kouluissa tasaiseen tahtiin. Esimerkiksi Ruotsissa ilmoitettujen opettajiin kohdistuneiden väkivallantekojen ja uhkausten määrä on kaksinkertaistunut viiden vuoden aikana.
  • Yleensä vakavimmat seuraukset tapahtuvat jo ensimmäisten 10 minuutin aikana. Tästä syystä paikalla olevien on toimittava välittömästi.
  • Vaikka kulunvalvontajärjestelmiin olisi investoitu, tapahtumien aiheuttaja on valitettavasti usein henkilö, jolla on kulkuoikeus kouluun.

Ratkaisu

On tärkeää, että tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi, jotta kohtalokkaita seurauksia voidaan vähentää. Oikeat tiedot ja ohjeet ovien lukitsemisen ja evakuointien kaltaisista toimenpiteistä on saatava välittömästi koulun henkilökunnalle, oppilaille ja hätäkeskukselle.

Kouluturvallisuus-viesintäratkaisumme on monikäyttöinen, turvallinen ja luotettava viestintäratkaisu. Sen avulla voidaan käsitellä kaikenlaisia hälytyksiä. Hälytykset voidaan laukaista joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Kaikki asiaankuuluvat saavat ohjeet ja tiedot muutamissa sekunneissa valmiiksi määritettyjen skenaarioiden pohjalta. Suojatun hakulaiteverkon avulla varmistetaan, että kaikki kriittiset viestit välitetään asiaankuuluville – hätätilanteessa ylikuormitettu mobiiliverkko tai mykistynyt puhelin eivät ole vaihtoehtoja.

Kun tilanne ei ole päällä, ratkaisuun kuuluvien, julkisiin ja henkilökunnan tiloihin asennettavien, näyttöjen avulla voidaan välittää tietoa esimerkiksi aikataulumuutoksista tai lounasvaihtoehdoista.

Kun toimenpiteisiin ryhdytään heti ja paikallisesti, henkilövahinkoja voidaan rajoittaa.

Oikeat tiedot ja selkeät ohjeet annetaan automaattisesti, jotta virheelliset päätökset ja viivästykset vähenevät.

Kun Kouluturvallisuus-järjestelmää käytetään yleisistä asioista tiedottamiseen päivittäin ja esimerkiksi vandalismista ja huumekaupasta koulun alueella tiedottamiseen säännöllisesti, henkilökunnalla on valmiudet reagoida, jos sattuu jotain vakavampaa. Samalla turvallisuuden tunne opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan keskuudessa vahvistuu.

TeleCall

Järjestelmämme kriittiseen viestintään