Henkilöturvallisuus

Tietyillä ammattiryhmillä on kohonnut riski altistua uhkailulle ja väkivallalle. Tällaisia ammatteja voivat olla esimerkiksi sellaiset ammatit, joissa työskennellään yksin tai ammatit, joissa erilaiset uhkatilanteet ovat arkipäiväisiä. Tilanteisiin kannattaa valmistautua kouluttautumalla ja teknisillä apuvälineillä.

Vähennä henkilövahinkoja

Meillä on monen vuoden kokemus riski- ja tarveanalyysistä: ratkaisumme räätälöidäänkin aina työpaikan erityistarpeiden mukaan, ja ne auttavat vähentämään henkilövahinkoja ja suojaamaan työpaikkoja.

Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti työntekijöille, jotka työskentelevät yksin vaarallisissa ympäristöissä tai jotka ovat vaarassa kohdata uhkailua tai väkivaltaa.

AddSecuren tavoitteena on auttaa kuntia ja yrityksiä lisäämään työntekijöidensä turvallisuutta. Arvioimme jatkuvasti  apuvälineitä ja uusinta teknologiaa, jotta voimme suositella asiakkaillemme parhaiten soveltuvaa ja kustannustehokkainta ratkaisua.

Henkilöhälyttimien avulla myös yksin työskentelevät voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

Henkilöhälyttimet kahdelle eri riskiryhmälle:

• Väkivallan uhka – Henkilöt, jotka voivat altistua uhkailulle tai väkivallalle työssään
• Onnettomuuden uhka – Henkilöt, jotka altistuvat työssään suurelle onnettomuusriskille

AddSecure käyttää Ruotsin työympäristöviraston tarkastuslistaa, kun autamme asiakkaita hankkimaan hälytyslaitteita:

  • • Saatavuus
  • • Luotettavuus
  • • Käyttöohjeet
  • • Helppo käyttää
  • • Hälytysten vastaanottaja
  • • Toimenpiteet hälytystilanteissa
  • • Kunnossapito ja tarkastus
  • • Paikannus, Man down -toiminto
  • • Radiopeitto
  • • Harjoitukset

Väkivallan uhka

Paras tapa estää uhkaavaa tilannetta kehittymästä väkivallaksi on saada nopeasti toinen kollega paikalle. Esimerkiksi pahoinpitelytilanteessa ulkopuoliset ihmiset voivat pysäyttää pahoinpitelyn ja rajoittaa vammoja. Henkilöhälyttimissämme on hälytyspainikkeet, mutta myös automaattiset hälytystoiminnot, kuten putoamishälytykset ja niin sanotut Man down -hälytykset (henkilö pysyy makuulla liian kauan).

Onnettomuuden uhka

Onnettomuustilanteissa apua on saatava niin pian kuin mahdollista. Ihmishenkiä voi pelastua, jos kollega ehtii paikalle nopeasti ja voi aloittaa ensiavun, ennen kuin ambulanssi ehtii paikalle. Henkilöhälyttimissämme on hälytyspainikkeet, mutta myös automaattiset hälytystoiminnot, kuten putoamishälytykset ja niin sanotut Man Down -hälytykset (henkilö pysyy makuulla liian kauan). Jos työskentelet alueilla, joilla matkapuhelinverkossa esiintyy häiriöitä, ajastinhälytyksemme on hyvä tapa varmistaa avunsaanti.

Uhkaavat tilanteet

On olemassa useita ammatteja, joissa uhkaavat tilanteet ovat valitettavasti arkea. Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi lasten huostaanoton yhteydessä. Kollegan kutsuminen nopeasti paikalle estää uhkaavan tilanteen kärjistymistä väkivallaksi. Kiinteät hälytyspainikkeet, jotka on kytketty TeleCall-järjestelmäämme, lisäävät entisestään turvallisuuden tunnetta työpaikoilla.

TeleCall

Järjestelmämme kriittiseen viestintään