Turvallinen työpaikka

Ratkaisumme turvaavat tärkeät yhteiskunnalliset toiminnot ja auttavat minimoimaan vahinkoja ja ehkäisemään katastrofeja. Ratkaisujamme käytetään muun muassa toimistotiloissa, lentokentillä, satamissa, sähköverkoissa, ydinvoimaloissa, stadioneilla, teollisuudessa ja ostoskeskuksissa.

Minimoi, hallitse ja käsittele vahinkoja

Kun jotakin odottamatonta tapahtuu työpaikalla, jokainen sekunti on tärkeä vakavien seurausten ehkäisemiseksi. Sinulla ei aina ole välttämättä aikaa odottaa poliisin, vartijan tai palokunnan saapumista, vaan sinun on toimittava heti, jotta oikeat ihmiset saavat oikeat tiedot ja ohjeet mahdollisimman nopeasti.

AddSecuren Turvallinen työpaikka -viestintäratkaisu on joustava ja luotettava ratkaisu, jonka avulla on mahdollista:

  • Käynnistää paikalliset toimenpiteet
  • Varoittaa kollegoita paikallisesti
  • Kommunikoida ja informoida useita ihmisiä suurilla maantieteellisillä alueilla

Kaikki tämä voidaan tehdä suoraan, turvallisesti ja tehokkaasti.

Rajoita tiloille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ja tarpeettomien vakuutustapausten kustannuksia

Rajoita henkilövahinkoja – pelasta jopa ihmishenkiä

Alenna käyttöseisokkien, toimitusviiveiden ja hätätilanteiden kustannuksia

Lisää työntekijöittesi turvallisuutta ja hyvinvointia, mikä alentaa ei-toivottujen sairauspoissaolojen kustannuksia ja henkilöstön vaihtuvuutta

Esimerkkejä käyttökohteista

Kunnat

Jokaisessa kunnassa on erilaisia turvallisuus- ja tietoturvaratkaisujen tarpeita. Ne voivat liittyä muun muassa käyttöoikeusjärjestelmiin, älykkääseen kameratukeen, joka aktivoituu tarvittaessa, ja rakennusten valvontaan. Kun kunta valitsee oikeanlaiset tekniset apuvälineet, henkilökunnan, rakennusten ja tilojen suojaaminen helpottuu ja turvallisuus parantuu. Teemme tällä hetkellä yhteistyötä yli 200 ruotsalaisen kunnan kanssa.

Yhteiskunnan kannalta kriittiset tilat

Yhteiskunnan kannalta kriittisissä tiloissa toteutetaan toimia, jotka ovat erittäin tärkeitä koko yhteiskunnalle ja/tai toimintoja, jotka voivat vaikuttaa vakavasti koko yhteiskuntaan suurissa vaaratilanteissa. Lentoasemat, satamat ja sähkölaitokset ovat esimerkkejä paikoista, joiden toiminta on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi. Petrokemian teollisuus, ydinvoimalat ja öljyvarastot ovat esimerkkejä toiminnoista, joissa vakava onnettomuus voi pahimmassa tapauksessa johtaa kokonaisten kaupunkien evakuointiin.

Näille kaikille yhteistä on se, että häiriöt on kyettävä havaitsemaan nopeasti ja asiasta on pystyttävä tiedottamaan välittömästi ja turvallisesti sekä yrityksen sisällä että lähistöllä asuvalle yhteisölle. Tarve saavuttaa monia vastaanottajia nopeasti ja turvallisesti on ratkaisevan tärkeää. TeleCall-järjestelmämme varmistaa nopean, turvallisen, samanaikaisen ja tehokkaan tiedonlevityksen yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella (hälytyskeskus, pelastuslaitos, kunnan valmiusviranomainen). Liikenteen paikallinen ohjaus liikennevalojen ja porttien avulla varmistaa nopean ja turvallisen toiminnan ja estää sivullisten pääsyn tapahtuma-alueelle.

Stadionit, tapahtuma-areenat ja huvipuistot

Stadioneiden, tapahtuma-areenoiden ja huvipuistojen tulisi tuoda iloa ja mielihyvää ihmisille. Jotta tämä toteutuu, sinun on varmistettava, että niin henkilökunta kuin asiakkaat ovat turvassa. Luotettavalla viestintäratkaisulla on tärkeä rooli tapahtumien turvallisuuden takaamisessa.

Teollisuus, tuotanto ja varastot

Tuotantohäiriöt ja vaaratilanteet tuotantoympäristössä voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa yrityksen toiminnan. Ratkaisulla, jonka avulla työntekijät voivat ryhtyä välittömiin toimiin, voidaan saada aikaiseksi suuria säästöjä.

TeleCall-järjestelmämme avulla voidaan esimerkiksi lähettää ilmoituksia tuotannon teknisistä virheistä operaattoreille, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelman nopeasti. Järjestelmämme avulla tulipalotilanteisiin voidaan reagoida nopeasti. Huolehdimme järjestelmän asennuksesta, käyttöönotosta ja huollosta.

Ostoskeskukset

Uhkatilanteet, ryöstöt ja varkaudet ovat yleisiä kaupan alalla. Henkilökunnan ja tuotteiden turvaaminen on suuri haaste. Asentamalla hälytysjärjestelmän, joka kutsuu vartijat heti paikalle, voidaan lyhentää reagointiaikaa ja estää monia pienempiä vaaratilanteita kehittymästä isommiksi.

Kun myymäläpäällikkönä, myymälän omistajana tai kiinteistön omistajana valitset ratkaisumme, saat kustannustehokkaan ja korkealaatuisen ratkaisun, joka sisältää helppokäyttöisiä ja luotettavia – mutta myös innovatiivisia – toimintoja.

Järjestelmä, joka käyttää paikallista hälytysratkaisuamme

Lue lisää kriittisestä viestintäjärjestelmästämme