Home / Smart Rescue™ / Koulutus

Koulutus

AddSecure tarjoaa uhka- ja väkivaltatilannekoulutusta. Koulutuksia järjestetään paikan päällä ja verkossa.

Ennaltaehkäisevä koulutus – Miten toimia uhkaavassa tilanteessa?

Koulutukseen osallistuvat saavat yleisen uhka- ja väkivaltatilannekoulutuksen, joka auttaa toimimaan uhkaavissa tilanteissa. Osallistujat saavat myös työkaluja kriittisten tilanteiden välttämiseksi. Koulutuksen aikana teoria keskusteluineen vuorottelee käytännön harjoitusten kanssa. Alla on esimerkki siitä, miltä koulutus voi näyttää. Teoria ja harjoitukset mukautetaan aina yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutuksen tarkoitus: Lisätä henkilökunnan valmiuksia toimia uhka- ja väkivaltatilanteissa.

Koulutuksen tavoite: Parantaa henkilökunnan kykyä ajatella ja toimia ennaltaehkäisevästi koulutuksen, keskustelujen ja käytännön harjoitusten avulla. Parantaa henkilökunnan kykyä käsitellä ja toimia työpaikalla mahdollisesti esiintyvissä uhka- ja väkivaltatilanteissa.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Mitä saamme lain mukaan tehdä uhka- ja väkivaltatilanteessa?
 • • Henkinen valmistautuminen
 • • Riskit
 • • Riskien kartoitus ja riskianalyysi
 • • Stressi ja reaktiot
 • • Turvallisuusajattelu (ennen, sen aikana ja jälkeen)
 • • Työpaikan tarkistaminen
 • • Omat rutiinit ja toimintasuunnitelmat
 • • Käytännön harjoituksia ja pohdintaa jokaisen harjoituksen jälkeen
 • • Päivän yhteenveto

Henkilöhälyttimien tekniikkakoulutus

Tämä koulutus antaa käyttäjälle perusteellisen käsityksen käytetyistä henkilökohtaisista hälyttimistä sekä hälytysketjun toiminnasta. Keskustelemme myös siitä, mitä on ajateltava ennen hälytystä, sen aikana ja sen jälkeen.  Hälyttimien toiminnan rinnalla on yhtä tärkeää, että henkilökunta ymmärtää tekniikan ja tuntee olonsa varmaksi käyttäessään hälyttimiä, sillä jos käyttäjä ei koe oloaan turvalliseksi henkilökohtaisen hälyttimen kanssa, hän voi pidättäytyä ottamasta hälytintä mukaansa.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Milloin minun pitäisi tehdä hälytys?
 • • Miten hälytin toimii?
 • • Miten hälytysketju toimii?
 • • Miten hälytyskeskus toimii?
 • • Mitä minun pitää tehdä, kun olen tehnyt hälytyksen?
 • • GPS ja GSM
 • • Hälytyspainike
 • • Ajastinhälytys
 • • Man down
 • • Testihälytys
 • • Huolto ja tuki
 • • Rutiinit
 • • Väärät hälytykset