Home / Smart Rescue / Koulutus

Koulutus

AddSecure tarjoaa ennaltaehkäisevää uhka- ja väkivaltakoulutusta paikan päällä ja verkkokoulutuksena.

Ennaltaehkäisevä uhka – ja väkivaltakoulutus

Täällä osallistuja saa yleisen uhka- ja väkivaltakoulutuksen kohtaamistekniikassa sekä työkaluja kriittisten tilanteiden välttämiseksi. Koulutuksen aikana teoria keskusteluineen vuorottelee käytännön harjoitusten kanssa. Alla on esimerkki siitä, miltä koulutus saattaisi näyttää. Teoria ja harjoitukset mukautetaan yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tarkoitus: Lisätä henkilöstön valmiuksia käsitellä uhka- ja väkivaltatilanteita sekä täyttää Ruotsin työympäristöviraston vaatimukset.

Tavoite: Parantaa henkilöstön kykyä ajatella ja toimia ennaltaehkäisevästi koulutuksen, keskustelujen ja käytännön harjoitusten avulla. Työpaikalla mahdollisesti esiintyvien uhka- ja väkivaltatilanteiden käsitteleminen ja niissä toimiminen.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Mitä saamme lain tehdä uhka- ja väkivaltatilanteessa?
 • • Henkinen valmistautuminen
 • • Riskit
 • • Riskien kartoitus ja riskianalyysi
 • • Stressi ja reaktiot
 • • Turvallisuusajattelu (ennen, sen aikana ja jälkeen)
 • • Työpaikan tarkistaminen
 • • Omat rutiinit ja toimintasuunnitelmat
 • • Käytännön harjoituksia ja pohdintoja jokaisen harjoitushetken jälkeen
 • • Päivän yhteenveto ja pohdintaa siitä, mitä olemme tehneet.

Henkilöhälyttimien tekniikkakoulutus

Tämä koulutus antaa käyttäjälle perusteellisen käsityksen käytetyistä hälyttimistä sekä hälytysketjun toiminnasta. Keskustelemme myös siitä, mitä on ajateltava ennen hälytystä, sen aikana ja sen jälkeen. Jos käyttäjät eivät koe oloaan turvalliseksi hälyttimen kanssa, käyttäjä voi pidättäytyä ottamasta hälytintä mukaansa. Hälyttimien toiminnan rinnalla on yhtä tärkeää, että henkilökunta ymmärtää tekniikan ja tuntee olonsa turvalliseksi hälyttimen käytössä.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Milloin minun pitäisi tehdä hälytys?
 • • Miten hälytin toimii?
 • • Miten hälytysketju toimii?
 • • Miten hätäkeskus toimii?
 • • Mitä minun pitää tehdä, kun olen tehnyt hälytyksen?
 • • GPS ja GSM
 • • Hälytyspainike
 • • Ajastinhälytys
 • • Man Down
 • • Testihälytys
 • • Huolto ja tuki
 • • Rutiinit
 • • Väärät hälytykset