Home / Smart Rescue / Koulutus

Koulutus

AddSecure tarjoaa ennaltaehkäisevää uhka- ja väkivaltakoulutusta paikan päällä ja verkkokoulutuksena.

Ennaltaehkäisevä uhka – ja väkivaltakoulutus

Koulutuksessa osallistuja saa yleisen uhka- ja väkivaltakoulutuksen, joka auttaa toimimaan uhkaavissa tilanteissa sekä työkaluja kriittisten tilanteiden välttämiseksi. Koulutuksen aikana teoria keskusteluineen vuorottelee käytännön harjoitusten kanssa. Alla on esimerkki siitä, miltä koulutus voi näyttää. Teoria ja harjoitukset mukautetaan aina yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Ennaltaehkäisevän uhka ja väkivaltakoulutuksen tarkoitus: Lisätä henkilöstön valmiuksia käsitellä uhka- ja väkivaltatilanteita.

Ennaltaehkäisevän uhka ja väkivaltakoulutuksen tavoite: Parantaa henkilöstön kykyä ajatella ja toimia ennaltaehkäisevästi koulutuksen, keskustelujen ja käytännön harjoitusten avulla. Parantaa henkilöstön kykyä käsitellä ja toimia työpaikalla mahdollisesti esiintyvissä uhka- ja väkivaltatilanteissa.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Mitä saamme lain tehdä uhka- ja väkivaltatilanteessa?
 • • Henkinen valmistautuminen
 • • Riskit
 • • Riskien kartoitus ja riskianalyysi
 • • Stressi ja reaktiot
 • • Turvallisuusajattelu (ennen, sen aikana ja jälkeen)
 • • Työpaikan tarkistaminen
 • • Omat rutiinit ja toimintasuunnitelmat
 • • Käytännön harjoituksia ja pohdintoja jokaisen harjoitushetken jälkeen
 • • Päivän yhteenveto ja pohdintaa siitä, mitä olemme tehneet.

Henkilöhälyttimien tekniikkakoulutus

Tämä koulutus antaa käyttäjälle perusteellisen käsityksen käytetyistä henkilökohtaisista hälyttimistä sekä hälytysketjun toiminnasta. Keskustelemme myös siitä, mitä on ajateltava ennen hälytystä, sen aikana ja sen jälkeen. Jos käyttäjä ei koe oloaan turvalliseksi henkilökohtaisen hälyttimen kanssa, hän voi pidättäytyä ottamasta hälytintä mukaansa. Hälyttimien toiminnan rinnalla on yhtä tärkeää, että henkilökunta ymmärtää tekniikan ja tuntee olonsa varmaksi käyttäessään hälyttimiä.

KURSSIN SISÄLTÖ

 • • Milloin minun pitäisi tehdä hälytys?
 • • Miten hälytin toimii?
 • • Miten hälytysketju toimii?
 • • Miten hätäkeskus toimii?
 • • Mitä minun pitää tehdä, kun olen tehnyt hälytyksen?
 • • GPS ja GSM
 • • Hälytyspainike
 • • Ajastinhälytys
 • • Man Down
 • • Testihälytys
 • • Huolto ja tuki
 • • Rutiinit
 • • Väärät hälytykset