Home / Smart Rescue / Henkilöturvallisuus

Henkilöturvallisuus

Vaara altistua erilaisille uhkille ja väkivallalle on lisääntynyt tietyissä ammattiryhmissä. Kyseessä saattaa olla yksinäinen työ, jossa joutuu yhtäkkiä vaaralliseen tilanteeseen. Tai ammatti, jossa uhat ovat valitettavan toistuvia. Tiedämme, että näiden tilanteiden hoitamiseksi menestyksekkäästi meidän on valmistauduttava sekä tiedoilla, koulutuksella että joskus myös teknisin apuvälinein.

Henkilövahinkojen rajoittaminen

Meillä on monen vuoden kokemus riski- ja tarveanalyysista. Henkilöturvallisuusratkaisumme räätälöidään aina työpaikan erityistarpeiden mukaan, ja ne auttavat rajoittamaan henkilövahinkoja ja suojaamaan työpaikkoja.

Ratkaisumme on suunniteltu erityisesti työntekijöille, jotka työskentelevät yksin vaarallisissa ympäristöissä tai jotka ovat vaarassa kohdata uhkailua tai väkivaltaa.

AddSecuren tavoitteena on auttaa kuntia ja yrityksiä lisäämään työntekijöidensä turvallisuutta. Osana näiden tavoitteiden saavuttamista pyrimme jatkuvasti arvioimaan apuvälineitä ja uusinta teknologiaa, jotta voimme suositella asiakkaillemme parhaiten soveltuvaa ja kustannustehokkainta ratkaisua.

Henkilöhälyttimet täyttävät tarpeen turvata työpaikka työntekijöille, etenkin niille, jotka työskentelevät yksin vaarallisissa ympäristöissä.

Henkilöhälyttimet kohdistetaan kahteen eri riskiryhmään:
• Väkivallan vaara – Henkilöt, jotka voivat altistua uhkille tai väkivallalle työssään
• Onnettomuusvaara – Henkilöt, jotka altistuvat työssään suurelle onnettomuusriskille

AddSecure käyttää Ruotsin työympäristöviraston tarkastuslistaa, kun autamme asiakkaita hankkimaan hälytyslaitteita:

  • • Saatavuus
  • • Luotettavuus
  • • Käyttöohjeet
  • • Helppo käyttää
  • • Hälytysten vastaanottaja
  • • Toimenpiteet hälytystilanteissa
  • • Kunnossapito ja tarkastus
  • • Paikannus, Man Down -toiminto
  • • Radiopeitto
  • • Harjoitukset

Väkivallan vaara

Paras tapa välttää uhkaavaa tilannetta kehittymästä väkivallaksi tai pahoinpitelyksi on saada nopeasti toinen kollega paikalle. Väkivallan tai pahoinpitelyn sattuessa ylimääräiset henkilöt voivat pysäyttää pahoinpitelyn ja rajoittaa vammoja. Henkilöhälyttimissä on hälytyspainikkeet, mutta myös automaattiset hälytystoiminnot, kuten putoamishälytykset ja niin sanotut Man down -hälytykset (henkilö pysyy makuulla liian kauan).

Onnettomuusvaara

Vakavissa onnettomuustilanteissa aika ensiavun saamiselle on erittäin kriittinen. Huolimatta siitä, että ambulanssi saapuu Ruotsissa yleensä paikalle noin kymmenessä minuutissa, ambulanssihenkilökunta onnistuu pelastamaan vain yhden sydänkohtauksen kymmenestä. Sen varmistaminen, että kollega pääsee nopeasti aloittamaan ensiavun, voi pelastaa ihmishenkiä. Henkilöhälyttimissä on hälytyspainikkeet, mutta myös automaattiset hälytystoiminnot, kuten putoamishälytykset ja niin sanotut Man Down -hälytykset (henkilö pysyy makuulla liian kauan). Jos työskentelet alueilla, joilla on huono matkapuhelinkattavuus, ajastinhälytyksemme on hyvä tapa varmistaa avunsaanti.

Jännittyneet kohtaamiset

On olemassa useita ympäristöjä, joissa kohtaamiset voivat olla jännittyneitä ja uhkaavia. Esimerkkeinä voidaan mainita sosiaalitoimistot, kun ilmoitetaan lasten huostaanotosta, tai katsastuskonttorit, joissa auto asetetaan ajokieltoon. Kollegan kutsuminen paikalle vähentää nopeasti riskiä uhkaavan tilanteen kärjistymisestä väkivallaksi tai pahoinpitelyksi. Kiinteät hälytyspainikkeet, jotka on kytketty TeleCall-järjestelmään, luovat entistä enemmän turvallisuutta näillä työpaikoilla.

TeleCall

Järjestelmämme kriittiseen viestintään