Home / Smart Rescue / Turvallinen työpaikka

Turvallinen työpaikka

Ratkaisumme turvaavat tärkeät yhteiskunnalliset toiminnot ja auttavat minimoimaan vahinkoja ja ehkäisemään katastrofeja. Ratkaisujamme käytetään toimistotiloissa, lentokentillä, satamissa, sähköverkoissa ja ydinvoimaloissa sekä stadioneilla, teollisuudessa, ostoskeskuksissa ja monissa muissa paikoissa.

Minimoi, hallitse ja käsittele vahinkoja

Kun jotain tapahtuu työpaikalla, jokainen sekunti on arvokas vakavien seurauksien ehkäisemiseksi. Aina ei ole aikaa odottaa apua esimerkiksi poliisilta, vartijoilta tai palokunnalta. Oikeat ihmiset tarvitsevat nopeasti oikeat tiedot ja oikeat ohjeet – sinun on toimittava heti!

AddSecuren Turvallinen työpaikka on joustava ja luotettava viestintäratkaisu, jonka avulla on mahdollista suoraan, turvallisesti ja tehokkaasti:

  • Käynnistää paikalliset toimenpiteet
  • Varoittaa kollegoita paikallisesti
  • Kommunikoida ja informoida useita ihmisiä suurilla maantieteellisillä alueilla

Rajoita tiloille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja ja tarpeettomien vakuutustapausten kustannuksia

Rajoita henkilövahinkoja – pelasta jopa ihmishenkiä

Alenna käyttöseisokkien, toimitusviiveiden ja hätätilanteiden kustannuksia

Lisää työntekijöittesi turvallisuutta ja hyvinvointia, mikä alentaa ei-toivottujen sairauspoissaolojen kustannuksia ja henkilöstön vaihtuvuutta

Esimerkkejä käyttökohteista

Kunnat

Jokaisessa kunnassa on erilaisia turvallisuus- ja turvaratkaisujen tarpeita. Näitä voivat olla käyttöoikeusjärjestelmät, älykäs kameratuki, joka aktivoituu tarvittaessa, rakennusten valvonta jne. Valitsemalla oikeat tekniset apuvälineet henkilökunta, rakennukset ja tilat tulevat turvallisemmiksi ja suojatummiksi. Meillä on tällä hetkellä yhteistyösopimukset yli 200 ruotsalaisen kunnan kanssa.

Kriittiset tilat

Kriittisissä tiloissa toteutetaan toimia, jotka ovat erittäin tärkeitä koko yhteiskunnalle ja/tai toimintoja, jotka voivat vaikuttaa vakavasti koko yhteiskuntaan suurissa vaaratilanteissa. Lentoasemat, satamat ja sähkövoimalat ovat esimerkkejä paikoista, joiden toiminta on ratkaisevan tärkeää yhteiskunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi. Petrokemian teollisuus, ydinvoimalat ja öljyvarastot ovat esimerkkejä toiminnoista, joissa vakava onnettomuus voi pahimmassa tapauksessa johtaa kokonaisten kaupunkien evakuointiin.

Näille kaikille yhteistä on se, että häiriöt on kyettävä havaitsemaan nopeasti ja asiasta on pystyttävä tiedottamaan välittömästi ja turvallisesti sekä yrityksen sisällä että lähistöllä olevalle yhteisölle. Tarve saavuttaa monia vastaanottajia nopeasti ja turvallisesti on ratkaisevan tärkeää tehokkaalle hallinnalle. TeleCall-järjestelmämme varmistaa korkealaatuisen radiojärjestelmän kautta samanaikaisen, nopean, turvallisen ja tehokkaan tiedonlevityksen sekä yrityksen sisällä että sen ulkopuolelle hälytyskeskukseen, kunnan pelastuslaitokselle ja valmiusviranomaiselle. Liikennevirtojen paikallinen ohjaus liikennevalojen ja porttien avulla varmistaa nopean ja turvallisen toiminnan ja estää sivullisien pääsyn tapahtuma-alueelle.

Areenat

Stadioneiden, tapahtuma-areenoiden ja huvipuistojen tulisi olla paikkoja, jotka tuovat iloa ja mielihyvää ystäville ja perheelle. Esimiehenä suurena haasteenasi on varmistaa turvallinen ympäristö sekä henkilökunnalle että vierailijoille, etenkin suuressa ja vilkkaassa väkijoukossa. Luotettava viestintäratkaisu on tärkein elinehto tapahtumiesi tehokkaaseen turvaamiseen.

Teollisuus, tuotanto ja varastointi

Tuotantohäiriöt ja vakavat vaaratilanteet tuotantoympäristössä voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja pahimmassa tapauksessa vaarantaa yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden. Ratkaisulla, joiden avulla lähimmät kollegat voivat ryhtyä välittömiin toimiin, voidaan tehdä suuria säästöjä.

TeleCall-järjestelmämme avulla ilmoitukset tuotannon teknisistä virheistä voidaan lähettää heti operaattoreille, jotka pystyvät ratkaisemaan ongelman nopeasti, tulipalotilanteet voivat käynnistää paikallisen sammutustoiminnan pelastuslaitosta odotettaessa jne. Otamme täyden vastuun toimituksistamme ja toimeksiannoistamme, jotka sisältävät projektin suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja huollon.

Ostoskeskukset

Kauppa on erityisen haavoittuva ala, jossa myymälöiden uhkatilanteet, ryöstöt ja varkaudet ovat yleisiä koko maassa. Henkilöstön ja tuotteiden turvaaminen on suuri haaste. Hälytysjärjestelmillä, jotka lähettävät kutsun suoraan paikallisille vartijoille, toiminta-aikaa voidaan lyhentää ja monet pienemmät vaaratilanteet voidaan välttää, ennen kuin ne aiheuttavat suurempaa vahinkoa.

Kun myymäläpäällikkönä, myymälän omistajana tai kiinteistön omistajana valitset turvaratkaisujamme, hyödyt paitsi helppokäyttöisistä ja luotettavista toiminnoista, myös kustannustehokkaasta ja korkealaatuisesta ratkaisusta, joka sisältää innovatiivisia toimintoja.

Järjestelmä, joka käyttää paikallista hälytysratkaisuamme

Lue lisää kriittisestä viestintäjärjestelmästämme